108 KEVSER

  • 108:1

    Lalle ne Mu, Mun yi maka kyauta mai yawa.

  • 108:2

    Saboda haka, ka yi salla dõmin Ubangijinka, kuma ka sõke (baiko, wato sukar raƙumi).

  • 108:3

    Lalle mai aibanta ka shi ne mai yankakkiyar albarka.

Paylaş
Tweet'le