109 KAFİRUN

 • 109:1

  Ka ce: "Ya kũ kãfirai!"

 • 109:2

  "Bã zan bautã wa abin da kuke bautã wa ba."

 • 109:3

  "Kuma kũ, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bautã wa ba."

 • 109:4

  "Kuma nĩ ban zama mai bautã wa abin da kuka bautã wa ba."

 • 109:5

  "Kuma kũ, ba ku zama mãsu bautã wa abin da nake bautã wa ba."

 • 109:6

  "Addininku na garẽ ku, kuma addinina yanã gare ni."

Paylaş
Tweet'le