113 FELAK

 • 113:1

  Ka ce "ina neman tsari ga Ubangijin safiya"

 • 113:2

  "Daga sharrin abin da Ya halitta."

 • 113:3

  "Da sharrin dare, idan ya yi duhu."

 • 113:4

  "Da sharrin mãtã mãsu tõfi a cikin ƙulle-ƙulle."

 • 113:5

  "Da sharrin mai hãsada idan ya yi hasada."

Paylaş
Tweet'le