114 NAS

 • 114:1

  Ka ce "Ina nẽman tsari ga Ubangijin mutãne."

 • 114:2

  "Mamallakin mutane."

 • 114:3

  "Abin bautãwar mutãne."

 • 114:4

  "Daga sharrin mai sanya wasuwãsi, mai ɓoyewa."

 • 114:5

  "Wanda ke sanya wasuwãsi a cikin ƙirãzan mutane."

 • 114:6

  "Daga aljannu da mutane."

Paylaş
Tweet'le