93 DUHA

 • 93:1

  Inã rantsuwa da hantsi.

 • 93:2

  Da dare a lõkacin da ya rufe (da duhunsa).

 • 93:3

  Ubangijinka bai yi maka bankwana ba, kuma bai ƙĩ kaba.

 • 93:4

  Kuma lalle ta ƙarshe ce mafi alheri a gare ka daga ta farko.

 • 93:5

  Kuma lalle ne, Ubangijinka zai yi ta bã ka kyauta sai ka yarda.

 • 93:6

  Ashe, bai sãme ka marãya ba, sa'an nan Ya yi maka makõma?

 • 93:7

  Kuma Ya sãme ka bã ka da shari'ã, sai Ya shiryar da kai?

 • 93:8

  Kuma Ya sãme ka matalauci, sai Ya wadãtã ka?

 • 93:9

  Sabõda haka, amma marãya, to, kada ka rinjãye shi.

 • 93:10

  Kuma amma mai tambaya, kada ka yi masa tsãwa.

 • 93:11

  Kuma amma ni'imar Ubangijinka, sai ka faɗa (dõmin gõdiya).

Paylaş
Tweet'le