99 ZİLZAL

 • 99:1

  Idan aka girgiza ƙasa, girgizawarta.

 • 99:2

  Kuma ƙasa ta fitar da kayanta, masu nauyi.

 • 99:3

  Kuma mutum ya ce "Mẽ neya same ta?"

 • 99:4

  A rãnar nan, zã ta faɗi lãbãrinta.

 • 99:5

  cewa Ubangijinka Ya yi umurni zuwa gare ta.

 • 99:6

  A rãnar nan mutane za su fito dabam-dabam domin a nuna musu ayyukansu.

 • 99:7

  To, wanda ya aikata (wani aiki) gwargwadon nauyin zarra, na alheri, zai gan shi.

 • 99:8

  Kuma wanda ya aikata gwargwadon nauyin zarra na sharri, zai gan shi.

Paylaş
Tweet'le