111 TEBBET

 • 111:1

  Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.

 • 111:2

  Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.

 • 111:3

  Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.

 • 111:4

  Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar.

 • 111:5

  Yang di lehernya ada tali dari sabut.

Paylaş
Tweet'le