44 DUHAN

 • 44:1

  Haa miim.

 • 44:2

  Demi Kitab (Al Quran) yang menjelaskan,

 • 44:3

  sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan.

 • 44:4

  Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah,

 • 44:5

  (yaitu) urusan yang besar dari sisi Kami. Sesungguhnya Kami adalah Yang mengutus rasul-rasul,

 • 44:6

  sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,

 • 44:7

  Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu adalah orang yang meyakini.

 • 44:8

  Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menghidupkan dan Yang mematikan (Dialah) Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu.

 • 44:9

  Tetapi mereka bermain-main dalam keragu-raguan.

 • 44:10

  Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata,

 • 44:11

  yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih.

 • 44:12

  (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman".

 • 44:13

  Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan,

 • 44:14

  kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata: "Dia adalah seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang yang gila".

 • 44:15

  Sesungguhnya (kalau) Kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar).

 • 44:16

  (Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan.

 • 44:17

  Sesungguhnya sebelum mereka telah Kami uji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia,

 • 44:18

  (dengan berkata): "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah (Bani Israil yang kamu perbudak). Sesungguhnya aku adalah utusan (Allah) yang dipercaya kepadamu,

 • 44:19

  dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata.

 • 44:20

  Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu, dari keinginanmu merajamku,

 • 44:21

  dan jika kamu tidak beriman kepadaku maka biarkanlah aku (memimpin Bani Israil)".

 • 44:22

  Kemudian Musa berdoa kepada Tuhannya: "Sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa (segerakanlah azab kepada mereka)".

 • 44:23

  (Allah berfirman): "Maka berjalanlah kamu dengan membawa hamba-hamba-Ku pada malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar,

 • 44:24

  dan biarkanlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan".

 • 44:25

  Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan,

 • 44:26

  dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah,

 • 44:27

  dan kesenangan-kesenangan yang mereka menikmatinya,

 • 44:28

  demikianlah. Dan Kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain.

 • 44:29

  Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan merekapun tidak diberi tangguh.

 • 44:30

  Dan sesungguhnya telah Kami selamatkan Bani Israil dari siksa yang menghinakan,

 • 44:31

  dari (azab) Fir'aun. Sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas.

 • 44:32

  Dan sesungguhnya telah Kami pilih mereka dengan pengetahuan (Kami) atas bangsa-bangsa.

 • 44:33

  Dan Kami telah memberikan kepada mereka di antara tanda-tanda kekuasaan (Kami) sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata.

 • 44:34

  Sesungguhnya mereka (kaum musyrik) itu benar-benar berkata,

 • 44:35

  "tidak ada kematian selain kematian di dunia ini. Dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan,

 • 44:36

  maka datangkanlah (kembali) bapak-bapak kami jika kamu memang orang-orang yang benar".

 • 44:37

  Apakah mereka (kaum musyrikin) yang lebih baik ataukah kaum Tubba' dan orang-orang yang sebelum mereka. Kami telah membinasakan mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa.

 • 44:38

  Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main.

 • 44:39

  Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

 • 44:40

  Sesungguhnya hari keputusan (hari kiamat) itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya,

 • 44:41

  yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikitpun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan,

 • 44:42

  kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

 • 44:43

  Sesungguhnya pohon zaqqum itu,

 • 44:44

  makanan orang yang banyak berdosa.

 • 44:45

  (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut,

 • 44:46

  seperti mendidihnya air yang amat panas.

 • 44:47

  Peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka.

 • 44:48

  Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan (dari) air yang amat panas.

 • 44:49

  Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia.

 • 44:50

  Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meragu-ragukannya.

 • 44:51

  Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman,

 • 44:52

  (yaitu) di dalam taman-taman dan mata-air-mata-air;

 • 44:53

  mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal, (duduk) berhadap-hadapan,

 • 44:54

  demikianlah. Dan Kami berikan kepada mereka bidadari.

 • 44:55

  Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman (dari segala kekhawatiran),

 • 44:56

  mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka,

 • 44:57

  sebagai karunia dari Tuhanmu. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar.

 • 44:58

  Sesungguhnya Kami mudahkan Al Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran.

 • 44:59

  Maka tunggulah; sesungguhnya mereka itu menunggu (pula).

Paylaş
Tweet'le