52 TUR

 • 52:1

  Demi bukit,

 • 52:2

  dan Kitab yang ditulis,

 • 52:3

  pada lembaran yang terbuka,

 • 52:4

  dan demi Baitul Ma'mur,

 • 52:5

  dan atap yang ditinggikan (langit),

 • 52:6

  dan laut yang di dalam tanahnya ada api,

 • 52:7

  sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi,

 • 52:8

  tidak seorangpun yang dapat menolaknya,

 • 52:9

  pada hari ketika langit benar-benar bergoncang,

 • 52:10

  dan gunung benar-benar berjalan.

 • 52:11

  Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan,

 • 52:12

  (yaitu) orang-orang yang bermain-main dalam kebathilan,

 • 52:13

  pada hari mereka didorong ke neraka Jahannam dengan sekuat-kuatnya.

 • 52:14

  (Dikatakan kepada mereka): "Inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya".

 • 52:15

  Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?

 • 52:16

  Masukklah kamu ke dalamnya (rasakanlah panas apinya); maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu; kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.

 • 52:17

  Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan,

 • 52:18

  mereka bersuka ria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka; dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.

 • 52:19

  (Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan",

 • 52:20

  mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli.

 • 52:21

  Dan orang-oranng yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.

 • 52:22

  Dan Kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.

 • 52:23

  Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala (gelas) yang isinya tidak (menimbulkan) kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa.

 • 52:24

  Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk (melayani) mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.

 • 52:25

  Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya.

 • 52:26

  Mereka berkata: "Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut (akan diazab)".

 • 52:27

  Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

 • 52:28

  Sesungguhnya kami dahulu menyembah-Nya. Sesungguhnya Dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang.

 • 52:29

  Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila.

 • 52:30

  Bahkan mereka mengatakan: "Dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya".

 • 52:31

  Katakanlah: "Tunggulah, maka sesungguhnya akupun termasuk orang yang menunggu (pula) bersama kamu".

 • 52:32

  Apakah mereka diperintah oleh fikiran-fikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini ataukah mereka kaum yang melampaui batas?

 • 52:33

  Ataukah mereka mengatakan: "Dia (Muhammad) membuat-buatnya". Sebenarnya mereka tidak beriman.

 • 52:34

  Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al Quran itu jika mereka orang-orang yang benar.

 • 52:35

  Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)?

 • 52:36

  Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu?; sebenarnya mereka tidak meyakini (apa yang mereka katakan).

 • 52:37

  Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu atau merekakah yang berkuasa?

 • 52:38

  Ataukah mereka mempunyai tangga (ke langit) untuk mendengarkan pada tangga itu (hal-hal yang gaib)? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata.

 • 52:39

  Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki?

 • 52:40

  Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?

 • 52:41

  Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya?

 • 52:42

  Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya.

 • 52:43

  Ataukah mereka mempunyai tuhan selain Allah. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

 • 52:44

  Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan: "Itu adalah awan yang bertindih-tindih".

 • 52:45

  Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari (yang dijanjikan kepada) mereka yang pada hari itu mereka dibinasakan,

 • 52:46

  (yaitu) hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong.

 • 52:47

  Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

 • 52:48

  Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri,

 • 52:49

  dan bertasbihlah kepada-Nya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang (di waktu fajar).

Paylaş
Tweet'le