54 KAMER

 • 54:1

  Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan.

 • 54:2

  Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat suatu tanda (mukjizat), mereka berpaling dan berkata: "(Ini adalah) sihir yang terus menerus".

 • 54:3

  Dan mereka mendutakan (Nabi) dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya

 • 54:4

  Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan (dari kekafiran).

 • 54:5

  Itulah suatu hikmah yang sempurna maka peringatan-peringatan itu tidak berguna (bagi mereka).

 • 54:6

  Maka berpalinglah kamu dari mereka. (Ingatlah) hari (ketika) seorang penyeru (malaikat) menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan),

 • 54:7

  sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang beterbangan

 • 54:8

  mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata: "Ini adalah hari yang berat".

 • 54:9

  Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kamu Nuh, maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan: "Dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman).

 • 54:10

  Maka dia mengadu kepada Tuhannya: "bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu menangkanlah (aku)".

 • 54:11

  Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah.

 • 54:12

  Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air, maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan.

 • 54:13

  Dan Kami angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan dan paku,

 • 54:14

  Yang berlayar dengan pemeliharaan Kami sebagai belasan bagi orang-orang yang diingkari (Nuh).

 • 54:15

  Dan sesungguhnya telah Kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?

 • 54:16

  Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.

 • 54:17

  Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?

 • 54:18

  Kaum 'Aad pun mendustakan (pula). Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.

 • 54:19

  Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus menerus,

 • 54:20

  yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok korma yang tumbang.

 • 54:21

  Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.

 • 54:22

  Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?

 • 54:23

  Kaum Tsamudpun telah mendustakan ancaman-ancaman (itu).

 • 54:24

  Maka mereka berkata: "Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia (biasa) di antara kita?" Sesungguhnya kalau kita begitu benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila".

 • 54:25

  Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong.

 • 54:26

  Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong.

 • 54:27

  Sesungguhnya Kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah (tindakan) mereka dan bersabarlah.

 • 54:28

  Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka (dengan unta betina itu); tiap-tiap giliran minum dihadiri (oleh yang punya giliran)

 • 54:29

  Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap (unta itu) dan membunuhnya.

 • 54:30

  Alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.

 • 54:31

  Sesungguhnya Kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput kering (yang dikumpulkan oleh) yang punya kandang binatang.

 • 54:32

  Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?

 • 54:33

  Kaum Luth-pun telah mendustakan ancaman-ancaman (nabinya).

 • 54:34

  Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Luth. Mereka Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing,

 • 54:35

  sebagai nikmat dari Kami. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur,

 • 54:36

  Dan sesungguhnya dia (Luth) telah memperingatkan mereka akan azab-azab Kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu.

 • 54:37

  Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya (agar menyerahkan) tamunya (kepada mereka), lalu Kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.

 • 54:38

  Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.

 • 54:39

  Maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.

 • 54:40

  Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?

 • 54:41

  Dan sesungguhnya telah datang kepada kaum Fir'aun ancaman-ancaman.

 • 54:42

  Mereka mendustakan mukjizat Kami semuanya, lalu Kami azab mereka sebagai azab dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa

 • 54:43

  Apakah orang-orang kafirmu (hai kaum musyrikin) lebih baik dari mereka itu, atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan (dari azab) dalam Kitab-kitab yang dahulu

 • 54:44

  Atau apakah mereka mengatakan: "Kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang".

 • 54:45

  Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang.

 • 54:46

  Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.

 • 54:47

  Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam neraka.

 • 54:48

  (Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah sentuhan api neraka!"

 • 54:49

  Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

 • 54:50

  Dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata.

 • 54:51

  Dan sesungguhnya telah Kami binasakan orang yang serupa dengan kamu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?

 • 54:52

  Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan

 • 54:53

  Dan segala (urusan) yang kecil maupun yang besar adalah tertulis.

 • 54:54

  Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai,

 • 54:55

  di tempat yang disenangi di sisi Tuhan Yang Berkuasa.

Paylaş
Tweet'le