56 VAKIA

 • 56:1

  Apabila terjadi hari kiamat,

 • 56:2

  tidak seorangpun dapat berdusta tentang kejadiannya.

 • 56:3

  (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain),

 • 56:4

  apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya,

 • 56:5

  dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluluh-luluhnya,

 • 56:6

  maka jadilah ia debu yang beterbangan,

 • 56:7

  dan kamu menjadi tiga golongan.

 • 56:8

  Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.

 • 56:9

  Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

 • 56:10

  Dan orang-orang yang beriman paling dahulu,

 • 56:11

  Mereka itulah yang didekatkan kepada Allah.

 • 56:12

  Berada dalam jannah kenikmatan.

 • 56:13

  Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,

 • 56:14

  dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian

 • 56:15

  Mereka berada di atas dipan yang bertahta emas dan permata,

 • 56:16

  seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan.

 • 56:17

  Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda,

 • 56:18

  dengan membawa gelas, cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir,

 • 56:19

  mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk,

 • 56:20

  dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih,

 • 56:21

  dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.

 • 56:22

  Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli,

 • 56:23

  laksana mutiara yang tersimpan baik.

 • 56:24

  Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

 • 56:25

  Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa,

 • 56:26

  akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.

 • 56:27

  Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu.

 • 56:28

  Berada di antara pohon bidara yang tak berduri,

 • 56:29

  dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya),

 • 56:30

  dan naungan yang terbentang luas,

 • 56:31

  dan air yang tercurah,

 • 56:32

  dan buah-buahan yang banyak,

 • 56:33

  yang tidak berhenti (berbuah) dan tidak terlarang mengambilnya.

 • 56:34

  dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

 • 56:35

  Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung

 • 56:36

  dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan.

 • 56:37

  penuh cinta lagi sebaya umurnya.

 • 56:38

  (Kami ciptakan mereka) untuk golongan kanan,

 • 56:39

  (yaitu) segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.

 • 56:40

  dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

 • 56:41

  Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu?

 • 56:42

  Dalam (siksaan) angin yang amat panas, dan air panas yang mendidih,

 • 56:43

  dan dalam naungan asap yang hitam.

 • 56:44

  Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

 • 56:45

  Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewahan.

 • 56:46

  Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar.

 • 56:47

  Dan mereka selalu mengatakan: "Apakah bila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami akan benar-benar dibangkitkan kembali?

 • 56:48

  apakah bapak-bapak kami yang terdahulu (juga)?"

 • 56:49

  Katakanlah: "Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian,

 • 56:50

  benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

 • 56:51

  Kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan,

 • 56:52

  benar-benar akan memakan pohon zaqqum,

 • 56:53

  dan akan memenuhi perutmu dengannya.

 • 56:54

  Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas.

 • 56:55

  Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

 • 56:56

  Itulah hidangan untuk mereka pada hari Pembalasan".

 • 56:57

  Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan?

 • 56:58

  Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan.

 • 56:59

  Kamukah yang menciptakannya, atau Kamikah yang menciptakannya?

 • 56:60

  Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan Kami sekali-sekali tidak akan dapat dikalahkan,

 • 56:61

  untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (dalam dunia) dan menciptakan kamu kelak (di akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

 • 56:62

  Dan Sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran (untuk penciptaan yang kedua)?

 • 56:63

  Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.

 • 56:64

  Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamikah yang menumbuhkannya?

 • 56:65

  Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia hancur dan kering, maka jadilah kamu heran dan tercengang.

 • 56:66

  (Sambil berkata): "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian",

 • 56:67

  bahkan kami menjadi orang-orang yang tidak mendapat hasil apa-apa.

 • 56:68

  Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum.

 • 56:69

  Kamukah yang menurunkannya atau Kamikah yang menurunkannya?

 • 56:70

  Kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?

 • 56:71

  Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan (dengan menggosok-gosokkan kayu).

 • 56:72

  Kamukah yang menjadikan kayu itu atau Kamikah yang menjadikannya?

 • 56:73

  Kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir.

 • 56:74

  Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang Maha Besar.

 • 56:75

  Maka Aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran.

 • 56:76

  Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui.

 • 56:77

  Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia,

 • 56:78

  pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh),

 • 56:79

  tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.

 • 56:80

  Diturunkan dari Rabbil 'alamiin.

 • 56:81

  Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini?

 • 56:82

  kamu mengganti rezeki (yang Allah berikan) dengan mendustakan Allah.

 • 56:83

  Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan,

 • 56:84

  padahal kamu ketika itu melihat,

 • 56:85

  dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu. Tetapi kamu tidak melihat,

 • 56:86

  maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah)?

 • 56:87

  Kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada tempatnya) jika kamu adalah orang-orang yang benar?

 • 56:88

  adapun jika dia (orang yang mati) termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),

 • 56:89

  maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta jannah kenikmatan.

 • 56:90

  Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan,

 • 56:91

  maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan.

 • 56:92

  Dan adapun jika dia termasuk golongan yang mendustakan lagi sesat,

 • 56:93

  maka dia mendapat hidangan air yang mendidih,

 • 56:94

  dan dibakar di dalam jahannam.

 • 56:95

  Sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah suatu keyakinan yang benar.

 • 56:96

  Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang Maha Besar.

Paylaş
Tweet'le