69 HAKKA

 • 69:1

  Hari kiamat,

 • 69:2

  apakah hari kiamat itu?

 • 69:3

  Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?

 • 69:4

  Kaum Tsamud dan 'Aad telah mendustakan hari kiamat.

 • 69:5

  Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa.

 • 69:6

  Adapun kaum 'Aad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang,

 • 69:7

  yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; maka kamu lihat kaum 'Aad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk).

 • 69:8

  Maka kamu tidak melihat seorangpun yang tinggal di antara mereka.

 • 69:9

  Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar.

 • 69:10

  Maka (masing-masing) mereka mendurhakai rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

 • 69:11

  Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik (sampai ke gunung) Kami bawa (nenek moyang) kamu, ke dalam bahtera,

 • 69:12

  agar Kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

 • 69:13

  Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup

 • 69:14

  dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.

 • 69:15

  Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat,

 • 69:16

  dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah.

 • 69:17

  Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.

 • 69:18

  Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada sesuatupun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah).

 • 69:19

  Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata: "Ambillah, bacalah kitabku (ini)".

 • 69:20

  Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku.

 • 69:21

  Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai,

 • 69:22

  dalam surga yang tinggi,

 • 69:23

  buah-buahannya dekat,

 • 69:24

  (kepada mereka dikatakan): "Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu".

 • 69:25

  Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata: "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini).

 • 69:26

  Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku.

 • 69:27

  Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu.

 • 69:28

  Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku.

 • 69:29

  Telah hilang kekuasaanku daripadaku".

 • 69:30

  (Allah berfirman): "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya.

 • 69:31

  Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

 • 69:32

  Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.

 • 69:33

  Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar.

 • 69:34

  Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.

 • 69:35

  Maka tiada seorang temanpun baginya pada hari ini di sini.

 • 69:36

  Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.

 • 69:37

  Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.

 • 69:38

  Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat.

 • 69:39

  Dan dengan apa yang tidak kamu lihat.

 • 69:40

  Sesungguhnya Al Quran itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia,

 • 69:41

  dan Al Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

 • 69:42

  Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya.

 • 69:43

  Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.

 • 69:44

  Seandainya dia (Muhammad) mengadakan sebagian perkataan atas (nama) Kami,

 • 69:45

  niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya.

 • 69:46

  Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya.

 • 69:47

  Maka sekali-kali tidak ada seorangpun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu.

 • 69:48

  Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

 • 69:49

  Dan sesungguhnya Kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan(nya).

 • 69:50

  Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir (di akhirat).

 • 69:51

  Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini.

 • 69:52

  Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Maha Besar.

Paylaş
Tweet'le