70 MEARİC

 • 70:1

  Seseorang telah meminta kedatangan azab yang akan menimpa,

 • 70:2

  orang-orang kafir, yang tidak seorangpun dapat menolaknya,

 • 70:3

  (yang datang) dari Allah, Yang mempunyai tempat-tempat naik.

 • 70:4

  Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya limapuluh ribu tahun.

 • 70:5

  Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.

 • 70:6

  Sesungguhnya mereka memandang siksaaan itu jauh (mustahil).

 • 70:7

  Sedangkan Kami memandangnya dekat (mungkin terjadi).

 • 70:8

  Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak,

 • 70:9

  dan gunung-gunung menjadi seperti bulu (yang berterbangan),

 • 70:10

  dan tidak ada seorang teman akrabpun menanyakan temannya,

 • 70:11

  sedang mereka saling memandang. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab hari itu dengan anak-anaknya,

 • 70:12

  dan isterinya dan saudaranya,

 • 70:13

  dan kaum familinya yang melindunginya (di dunia).

 • 70:14

  Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian (mengharapkan) tebusan itu dapat menyelamatkannya.

 • 70:15

  Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergolak,

 • 70:16

  yang mengelupas kulit kepala,

 • 70:17

  yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling (dari agama),

 • 70:18

  serta mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya.

 • 70:19

  Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.

 • 70:20

  Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah,

 • 70:21

  dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir,

 • 70:22

  kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat,

 • 70:23

  yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya,

 • 70:24

  dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu,

 • 70:25

  bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),

 • 70:26

  dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan,

 • 70:27

  dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya.

 • 70:28

  Karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman (dari kedatangannya).

 • 70:29

  Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya,

 • 70:30

  kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

 • 70:31

  Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

 • 70:32

  Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.

 • 70:33

  Dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya.

 • 70:34

  Dan orang-orang yang memelihara shalatnya.

 • 70:35

  Mereka itu (kekal) di surga lagi dimuliakan.

 • 70:36

  Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu,

 • 70:37

  dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok.

 • 70:38

  Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan?,

 • 70:39

  sekali-kali tidak! Sesungguhnya Kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui (air mani).

 • 70:40

  Maka aku bersumpah dengan Tuhan Yang memiliki timur dan barat, sesungguhnya Kami benar-benar Maha Kuasa.

 • 70:41

  Untuk mengganti (mereka) dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan Kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan.

 • 70:42

  Maka biarkanlah mereka tenggelam (dalam kebatilan) dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka,

 • 70:43

  (yaitu) pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala (sewaktu di dunia),

 • 70:44

  dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya (serta) diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka.

Paylaş
Tweet'le