74 MÜDDESSİR

 • 74:1

  Hai orang yang berkemul (berselimut),

 • 74:2

  bangunlah, lalu berilah peringatan!

 • 74:3

  dan Tuhanmu agungkanlah!

 • 74:4

  dan pakaianmu bersihkanlah,

 • 74:5

  dan perbuatan dosa tinggalkanlah,

 • 74:6

  dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.

 • 74:7

  Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah.

 • 74:8

  Apabila ditiup sangkakala,

 • 74:9

  maka waktu itu adalah waktu (datangnya) hari yang sulit,

 • 74:10

  bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.

 • 74:11

  Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku telah menciptakannya sendirian.

 • 74:12

  Dan Aku jadikan baginya harta benda yang banyak,

 • 74:13

  dan anak-anak yang selalu bersama dia,

 • 74:14

  dan Ku-lapangkan baginya (rezeki dan kekuasaan) dengan selapang-lapangnya,

 • 74:15

  kemudian dia ingin sekali supaya Aku menambahnya.

 • 74:16

  Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).

 • 74:17

  Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.

 • 74:18

  Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan (apa yang ditetapkannya),

 • 74:19

  maka celakalah dia! Bagaimana dia menetapkan?,

 • 74:20

  kemudian celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan?,

 • 74:21

  kemudian dia memikirkan,

 • 74:22

  sesudah itu dia bermasam muka dan merengut,

 • 74:23

  kemudian dia berpaling (dari kebenaran) dan menyombongkan diri,

 • 74:24

  lalu dia berkata: "(Al Quran) ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari (dari orang-orang dahulu),

 • 74:25

  ini tidak lain hanyalah perkataan manusia".

 • 74:26

  Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar.

 • 74:27

  Tahukah kamu apakah (neraka) Saqar itu?

 • 74:28

  Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.

 • 74:29

  (Neraka Saqar) adalah pembakar kulit manusia.

 • 74:30

  Dan di atasnya ada sembilan belas (malaikat penjaga).

 • 74:31

  Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat: dan tidaklah Kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Al-Kitab menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya dan supaya orang-orang yang diberi Al Kitab dan orng-orang mukmin itu tidak ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir (mengatakan): "Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan?" Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.

 • 74:32

  Sekali-kali tidak, demi bulan,

 • 74:33

  dan malam ketika telah berlalu,

 • 74:34

  dan subuh apabila mulai terang.

 • 74:35

  Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar,

 • 74:36

  sebagai ancaman bagi manusia.

 • 74:37

  (Yaitu) bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.

 • 74:38

  Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,

 • 74:39

  kecuali golongan kanan,

 • 74:40

  berada di dalam surga, mereka tanya menanya,

 • 74:41

  tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa,

 • 74:42

  "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?"

 • 74:43

  Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat,

 • 74:44

  dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin,

 • 74:45

  dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya,

 • 74:46

  dan adalah kami mendustakan hari pembalasan,

 • 74:47

  hingga datang kepada kami kematian".

 • 74:48

  Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafa'at dari orang-orang yang memberikan syafa'at.

 • 74:49

  Maka mengapa mereka (orang-orang kafir) berpaling dari peringatan (Allah)?,

 • 74:50

  seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut,

 • 74:51

  lari daripada singa.

 • 74:52

  Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.

 • 74:53

  Sekali-kali tidak. Sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat.

 • 74:54

  Sekali-kali tidak demikian halnya. Sesungguhnya Al Quran itu adalah peringatan.

 • 74:55

  Maka barangsiapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya (Al Quran).

 • 74:56

  Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali (jika) Allah menghendakinya. Dia (Allah) adalah Tuhan Yang patut (kita) bertakwa kepada-Nya dan berhak memberi ampun.

Paylaş
Tweet'le