75 KIYAMET

 • 75:1

  Aku bersumpah demi hari kiamat,

 • 75:2

  dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri).

 • 75:3

  Apakah manusia mengira, bahwa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang belulangnya?

 • 75:4

  Bukan demikian, sebenarnya Kami kuasa menyusun (kembali) jari jemarinya dengan sempurna.

 • 75:5

  Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus.

 • 75:6

  Ia berkata: "Bilakah hari kiamat itu?"

 • 75:7

  Maka apabila mata terbelalak (ketakutan),

 • 75:8

  dan apabila bulan telah hilang cahayanya,

 • 75:9

  dan matahari dan bulan dikumpulkan,

 • 75:10

  pada hari itu manusia berkata: "Ke mana tempat berlari?"

 • 75:11

  sekali-kali tidak! Tidak ada tempat berlindung!

 • 75:12

  Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali.

 • 75:13

  Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.

 • 75:14

  Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri,

 • 75:15

  meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.

 • 75:16

  Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya.

 • 75:17

  Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya.

 • 75:18

  Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu.

 • 75:19

  Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kamilah penjelasannya.

 • 75:20

  Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu (hai manusia) mencintai kehidupan dunia,

 • 75:21

  dan meninggalkan (kehidupan) akhirat.

 • 75:22

  Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri.

 • 75:23

  Kepada Tuhannyalah mereka melihat.

 • 75:24

  Dan wajah-wajah (orang kafir) pada hari itu muram,

 • 75:25

  mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat.

 • 75:26

  Sekali-kali jangan. Apabila nafas (seseorang) telah (mendesak) sampai ke kerongkongan,

 • 75:27

  dan dikatakan (kepadanya): "Siapakah yang dapat menyembuhkan?",

 • 75:28

  dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan (dengan dunia),

 • 75:29

  dan bertaut betis (kiri) dan betis (kanan),

 • 75:30

  kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

 • 75:31

  Dan ia tidak mau membenarkan (Rasul dan Al Quran) dan tidak mau mengerjakan shalat,

 • 75:32

  tetapi ia mendustakan (Rasul) dam berpaling (dari kebenaran),

 • 75:33

  kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak (sombong).

 • 75:34

  Kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu,

 • 75:35

  kemudian kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu.

 • 75:36

  Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?

 • 75:37

  Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim),

 • 75:38

  kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya,

 • 75:39

  lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan.

 • 75:40

  Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?

Paylaş
Tweet'le