77 MÜRSELAT

 • 77:1

  Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan,

 • 77:2

  dan (malaikat-malaikat) yang terbang dengan kencangnya,

 • 77:3

  dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan (rahmat Tuhannya) dengan seluas-luasnya,

 • 77:4

  dan (malaikat-malaikat) yang membedakan (antara yang hak dan yang bathil) dengan sejelas-jelasnya,

 • 77:5

  dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu,

 • 77:6

  untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan,

 • 77:7

  sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

 • 77:8

  Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan,

 • 77:9

  dan apabila langit telah dibelah,

 • 77:10

  dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu,

 • 77:11

  dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu (mereka).

 • 77:12

  (Niscaya dikatakan kepada mereka:) "Sampai hari apakah ditangguhkan (mengazab orang-orang kafir itu)?"

 • 77:13

  Sampai hari keputusan.

 • 77:14

  Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?

 • 77:15

  Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

 • 77:16

  Bukankah Kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu?

 • 77:17

  Lalu Kami iringkan (azab Kami terhadap) mereka dengan (mengazab) orang-orang yang datang kemudian.

 • 77:18

  Demikianlah Kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

 • 77:19

  Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

 • 77:20

  Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina?

 • 77:21

  kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh (rahim),

 • 77:22

  sampai waktu yang ditentukan,

 • 77:23

  lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan.

 • 77:24

  Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

 • 77:25

  Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul,

 • 77:26

  orang-orang hidup dan orang-orang mati?

 • 77:27

  dan Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan Kami beri minum kamu dengan air tawar?

 • 77:28

  Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

 • 77:29

  (Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat): "Pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya.

 • 77:30

  Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang,

 • 77:31

  yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka".

 • 77:32

  Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana.

 • 77:33

  Seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

 • 77:34

  Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

 • 77:35

  Ini adalah hari, yang mereka tidak dapat berbicara (pada hari itu),

 • 77:36

  dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka (dapat) minta uzur.

 • 77:37

  Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

 • 77:38

  Ini adalah hari keputusan; (pada hari ini) Kami mengumpulkan kamu dan orang-orang terdahulu.

 • 77:39

  Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadap-Ku.

 • 77:40

  Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

 • 77:41

  Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan (yang teduh) dan (di sekitar) mata-mata air.

 • 77:42

  Dan (mendapat) buah-buahan dari (macam-macam) yang mereka ingini.

 • 77:43

  (Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan".

 • 77:44

  Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

 • 77:45

  Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

 • 77:46

  (Dikatakan kepada orang-orang kafir): "Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (di dunia dalam waktu) yang pendek; sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa".

 • 77:47

  Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

 • 77:48

  Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Rukuklah, niscaya mereka tidak mau ruku'.

 • 77:49

  Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

 • 77:50

  Maka kepada perkataan apakah selain Al Quran ini mereka akan beriman?

Paylaş
Tweet'le