78 NEBE

 • 78:1

  Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?

 • 78:2

  Tentang berita yang besar,

 • 78:3

  yang mereka perselisihkan tentang ini.

 • 78:4

  Sekali-kali tidak; kelak mereka akan mengetahui,

 • 78:5

  kemudian sekali-kali tidak; kelak mereka mengetahui.

 • 78:6

  Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan?,

 • 78:7

  dan gunung-gunung sebagai pasak?,

 • 78:8

  dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan,

 • 78:9

  dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat,

 • 78:10

  dan Kami jadikan malam sebagai pakaian,

 • 78:11

  dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan,

 • 78:12

  dan Kami bina di atas kamu tujuh buah (langit) yang kokoh,

 • 78:13

  dan Kami jadikan pelita yang amat terang (matahari),

 • 78:14

  dan Kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah,

 • 78:15

  supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan,

 • 78:16

  dan kebun-kebun yang lebat?

 • 78:17

  Sesungguhnya Hari Keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan,

 • 78:18

  yaitu hari (yang pada waktu itu) ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok,

 • 78:19

  dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu,

 • 78:20

  dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fatamorganalah ia.

 • 78:21

  Sesungguhnya neraka Jahannam itu (padanya) ada tempat pengintai,

 • 78:22

  lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas,

 • 78:23

  mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya,

 • 78:24

  mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman,

 • 78:25

  selain air yang mendidih dan nanah,

 • 78:26

  sebagai pambalasan yang setimpal.

 • 78:27

  Sesungguhnya mereka tidak berharap (takut) kepada hisab,

 • 78:28

  dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan sesungguh-sungguhnya.

 • 78:29

  Dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatu kitab.

 • 78:30

  Karena itu rasakanlah. Dan Kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab.

 • 78:31

  Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan,

 • 78:32

  (yaitu) kebun-kebun dan buah anggur,

 • 78:33

  dan gadis-gadis remaja yang sebaya,

 • 78:34

  dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman).

 • 78:35

  Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak (pula) perkataan dusta.

 • 78:36

  Sebagai pembalasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak,

 • 78:37

  Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengan Dia.

 • 78:38

  Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bershaf-shaf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata yang benar.

 • 78:39

  Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barangsiapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

 • 78:40

  Sesungguhnya Kami telah memperingatkan kepadamu (hai orang kafir) siksa yang dekat, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya; dan orang kafir berkata: "Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah".

Paylaş
Tweet'le