79 NAZİAT

 • 79:1

  Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras,

 • 79:2

  dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut,

 • 79:3

  dan (malaikat-malaikat) yang turun dari langit dengan cepat,

 • 79:4

  dan (malaikat-malaikat) yang mendahului dengan kencang,

 • 79:5

  dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia).

 • 79:6

  (Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam,

 • 79:7

  tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.

 • 79:8

  Hati manusia pada waktu itu sangat takut,

 • 79:9

  Pandangannya tunduk.

 • 79:10

  (Orang-orang kafir) berkata: "Apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula?

 • 79:11

  Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?"

 • 79:12

  Mereka berkata: "Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan".

 • 79:13

  Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja,

 • 79:14

  maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi.

 • 79:15

  Sudah sampaikah kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa.

 • 79:16

  Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci ialah Lembah Thuwa;

 • 79:17

  "Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas,

 • 79:18

  dan katakanlah (kepada Fir'aun): "Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri (dari kesesatan)".

 • 79:19

  Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepada-Nya?"

 • 79:20

  Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.

 • 79:21

  Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.

 • 79:22

  Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang (Musa).

 • 79:23

  Maka dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) lalu berseru memanggil kaumnya.

 • 79:24

  (Seraya) berkata: "Akulah tuhanmu yang paling tinggi".

 • 79:25

  Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia.

 • 79:26

  Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut (kepada Tuhannya).

 • 79:27

  Apakah kamu lebih sulit penciptaanya ataukah langit? Allah telah membinanya,

 • 79:28

  Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya,

 • 79:29

  dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

 • 79:30

  Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya.

 • 79:31

  Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya.

 • 79:32

  Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh,

 • 79:33

  (semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

 • 79:34

  Maka apabila malapetaka yang sangat besar (hari kiamat) telah datang.

 • 79:35

  Pada hari (ketika) manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya,

 • 79:36

  dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

 • 79:37

  Adapun orang yang melampaui batas,

 • 79:38

  dan lebih mengutamakan kehidupan dunia,

 • 79:39

  maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya).

 • 79:40

  Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya,

 • 79:41

  maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya).

 • 79:42

  (Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari kebangkitan, kapankah terjadinya?

 • 79:43

  Siapakah kamu (maka) dapat menyebutkan (waktunya)?

 • 79:44

  Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya).

 • 79:45

  Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya (hari berbangkit)

 • 79:46

  Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi hari.

Paylaş
Tweet'le