80 ABESE

 • 80:1

  Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling,

 • 80:2

  karena telah datang seorang buta kepadanya.

 • 80:3

  Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa),

 • 80:4

  atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?

 • 80:5

  Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup,

 • 80:6

  maka kamu melayaninya.

 • 80:7

  Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman).

 • 80:8

  Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran),

 • 80:9

  sedang ia takut kepada (Allah),

 • 80:10

  maka kamu mengabaikannya.

 • 80:11

  Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan,

 • 80:12

  maka barangsiapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya,

 • 80:13

  di dalam kitab-kitab yang dimuliakan,

 • 80:14

  yang ditinggikan lagi disucikan,

 • 80:15

  di tangan para penulis (malaikat),

 • 80:16

  yang mulia lagi berbakti.

 • 80:17

  Binasalah manusia; alangkah amat sangat kekafirannya?

 • 80:18

  Dari apakah Allah menciptakannya?

 • 80:19

  Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya.

 • 80:20

  Kemudian Dia memudahkan jalannya.

 • 80:21

  kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur,

 • 80:22

  kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali.

 • 80:23

  Sekali-kali jangan; manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya,

 • 80:24

  maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

 • 80:25

  Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit),

 • 80:26

  kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya,

 • 80:27

  lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu,

 • 80:28

  anggur dan sayur-sayuran,

 • 80:29

  zaitun dan kurma,

 • 80:30

  kebun-kebun (yang) lebat,

 • 80:31

  dan buah-buahan serta rumput-rumputan,

 • 80:32

  untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

 • 80:33

  Dan apabila datang suara yang memekakkan (tiupan sangkakala yang kedua),

 • 80:34

  pada hari ketika manusia lari dari saudaranya,

 • 80:35

  dari ibu dan bapaknya,

 • 80:36

  dari istri dan anak-anaknya.

 • 80:37

  Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.

 • 80:38

  Banyak muka pada hari itu berseri-seri,

 • 80:39

  tertawa dan bergembira ria,

 • 80:40

  dan banyak (pula) muka pada hari itu tertutup debu,

 • 80:41

  dan ditutup lagi oleh kegelapan.

 • 80:42

  Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.

Paylaş
Tweet'le