83 MUTAFFİFİN

 • 83:1

  Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang

 • 83:2

  (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,

 • 83:3

  dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

 • 83:4

  Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,

 • 83:5

  pada suatu hari yang besar,

 • 83:6

  (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?

 • 83:7

  Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin.

 • 83:8

  Tahukah kamu apakah sijjin itu?

 • 83:9

  (Ialah) kitab yang bertulis.

 • 83:10

  Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan,

 • 83:11

  (yaitu) orang-orang yang mendustakan hari pembalasan.

 • 83:12

  Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa,

 • 83:13

  yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: "Itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu"

 • 83:14

  Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka.

 • 83:15

  Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari (rahmat) Tuhan mereka.

 • 83:16

  Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.

 • 83:17

  Kemudian, dikatakan (kepada mereka): "Inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan".

 • 83:18

  Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu (tersimpan) dalam 'Illiyyin.

 • 83:19

  Tahukah kamu apakah 'Illiyyin itu?

 • 83:20

  (Yaitu) kitab yang bertulis,

 • 83:21

  yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan (kepada Allah).

 • 83:22

  Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar (surga),

 • 83:23

  mereka (duduk) di atas dipan-dipan sambil memandang.

 • 83:24

  Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan mereka yang penuh kenikmatan.

 • 83:25

  Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak (tempatnya),

 • 83:26

  laknya adalah kesturi; dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba.

 • 83:27

  Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim,

 • 83:28

  (yaitu) mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah.

 • 83:29

  Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman.

 • 83:30

  Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.

 • 83:31

  Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.

 • 83:32

  Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan: "Sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat",

 • 83:33

  padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin.

 • 83:34

  Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir,

 • 83:35

  mereka (duduk) di atas dipan-dipan sambil memandang.

 • 83:36

  Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Paylaş
Tweet'le