85 BURUC

 • 85:1

  Demi langit yang mempunyai gugusan bintang,

 • 85:2

  dan hari yang dijanjikan,

 • 85:3

  dan yang menyaksikan dan yang disaksikan.

 • 85:4

  Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit,

 • 85:5

  yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar,

 • 85:6

  ketika mereka duduk di sekitarnya,

 • 85:7

  sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.

 • 85:8

  Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji,

 • 85:9

  Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

 • 85:10

  Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar.

 • 85:11

  Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; itulah keberuntungan yang besar.

 • 85:12

  Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.

 • 85:13

  Sesungguhnya Dialah Yang menciptakan (makhluk) dari permulaan dan menghidupkannya (kembali).

 • 85:14

  Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih,

 • 85:15

  yang mempunyai 'Arsy, lagi Maha Mulia,

 • 85:16

  Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.

 • 85:17

  Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang,

 • 85:18

  (yaitu kaum) Fir'aun dan (kaum) Tsamud?

 • 85:19

  Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan,

 • 85:20

  padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.

 • 85:21

  Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al Quran yang mulia,

 • 85:22

  yang (tersimpan) dalam Lauh Mahfuzh.

Paylaş
Tweet'le