89 FECR

 • 89:1

  Demi fajar,

 • 89:2

  dan malam yang sepuluh,

 • 89:3

  dan yang genap dan yang ganjil,

 • 89:4

  dan malam bila berlalu.

 • 89:5

  Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal.

 • 89:6

  Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Aad?

 • 89:7

  (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi,

 • 89:8

  yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain,

 • 89:9

  dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah,

 • 89:10

  dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak (tentara yang banyak),

 • 89:11

  yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri,

 • 89:12

  lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu,

 • 89:13

  karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab,

 • 89:14

  sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.

 • 89:15

  Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia akan berkata: "Tuhanku telah memuliakanku".

 • 89:16

  Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya maka dia berkata: "Tuhanku menghinakanku".

 • 89:17

  Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim,

 • 89:18

  dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,

 • 89:19

  dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil),

 • 89:20

  dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.

 • 89:21

  Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi digoncangkan berturut-turut,

 • 89:22

  dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris.

 • 89:23

  Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam; dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.

 • 89:24

  Dia mengatakan: "Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan (amal saleh) untuk hidupku ini".

 • 89:25

  Maka pada hari itu tiada seorangpun yang menyiksa seperti siksa-Nya.

 • 89:26

  dan tiada seorangpun yang mengikat seperti ikatan-Nya.

 • 89:27

  Hai jiwa yang tenang.

 • 89:28

  Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya.

 • 89:29

  Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku,

 • 89:30

  masuklah ke dalam surga-Ku.

Paylaş
Tweet'le