91 ŞEMS

 • 91:1

  Demi matahari dan cahayanya di pagi hari,

 • 91:2

  dan bulan apabila mengiringinya,

 • 91:3

  dan siang apabila menampakkannya,

 • 91:4

  dan malam apabila menutupinya,

 • 91:5

  dan langit serta pembinaannya,

 • 91:6

  dan bumi serta penghamparannya,

 • 91:7

  dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya),

 • 91:8

  maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.

 • 91:9

  sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,

 • 91:10

  dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.

 • 91:11

  (Kaum) Tsamud telah mendustakan (rasulnya) karena mereka melampaui batas,

 • 91:12

  ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka,

 • 91:13

  lalu Rasul Allah (Saleh) berkata kepada mereka: ("Biarkanlah) unta betina Allah dan minumannya".

 • 91:14

  Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, lalu Allah menyama-ratakan mereka (dengan tanah),

 • 91:15

  dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakan-Nya itu.

Paylaş
Tweet'le