95 TİN

 • 95:1

  Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun,

 • 95:2

  dan demi bukit Sinai,

 • 95:3

  dan demi kota (Mekah) ini yang aman,

 • 95:4

  sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

 • 95:5

  Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka),

 • 95:6

  kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.

 • 95:7

  Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu?

 • 95:8

  Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?

Paylaş
Tweet'le