96 ALAK

 • 96:1

  Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,

 • 96:2

  Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.

 • 96:3

  Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,

 • 96:4

  Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,

 • 96:5

  Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

 • 96:6

  Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas,

 • 96:7

  karena dia melihat dirinya serba cukup.

 • 96:8

  Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembali(mu).

 • 96:9

  Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang,

 • 96:10

  seorang hamba ketika mengerjakan shalat,

 • 96:11

  bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran,

 • 96:12

  atau dia menyuruh bertakwa (kepada Allah)?

 • 96:13

  Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling?

 • 96:14

  Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?

 • 96:15

  Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami tarik ubun-ubunnya,

 • 96:16

  (yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka.

 • 96:17

  Maka biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya),

 • 96:18

  kelak Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah,

 • 96:19

  sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan).

Paylaş
Tweet'le