26 ŞUARA

 • 26:1

  Taa, Siin, Miim.

 • 26:2

  Ini ialah ayat-ayat Kitab (Al-Quran) yang jelas nyata.

 • 26:3

  Jangan-jangan pula engkau (wahai Muhammad), membinasakan dirimu dengan menanggung dukacita, kerana mereka tidak menjadi orang-orang yang beriman.

 • 26:4

  Kalau Kami mahu, tentulah Kami akan turunkan kepada mereka satu mukjizat dari langit, yang menjadikan mereka tunduk kepadanya.

 • 26:5

  Dan tidak datang kepada mereka peringatan serta pengajaran yang baharu dari (Allah) Ar-Rahman, melainkan mereka tetap berpaling mengingkarinya.

 • 26:6

  Oleh kerana mereka telah mendustakan Al-Quran, maka sudah tentu akan datang kepada mereka berita-berita (azab) mengenai perkara yang mereka ejek-ejek itu.

 • 26:7

  Masihkah mereka berdegil dan tidak memperhatikan bumi, berapa banyak kami tumbuhkan padanya dari berbagai jenis tanaman yang memberi banyak manfaat?

 • 26:8

  Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda (yang membuktikan kekuasaan dan rahmat pengurniaan Allah); dan (dalam pada itu), kebanyakan mereka tidak juga beriman.

 • 26:9

  Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad) Dia lah sahaja Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani.

 • 26:10

  Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Tuhanmu menyeru Nabi Musa: "Hendaklah engkau mendatangi kaum yang zalim, -

 • 26:11

  "Iaitu kaum Firaun; tidakkah mereka mahu mengawal diri dari kemurkaanKu?"

 • 26:12

  Nabi Musa merayu dengan berkata: "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahawa mereka akan mendustakan daku.

 • 26:13

  "Dan akan sempit pula dadaku serta tidak lancar lidahku; oleh itu utuskanlah perintahMu kepada Harun (supaya ia membantuku).

 • 26:14

  "Dan lagi mereka ada mengemukakan satu tuduhan jenayah terhadapku; oleh itu aku takut mereka akan membunuhku".

 • 26:15

  Allah berfirman: "Jangan! Jangan fikir (akan berlaku apa yang engkau bimbangkan itu)! Oleh itu pergilah kamu berdua membawa mukjizat-mukjizat Kami (yang membuktikan kebenaran kamu); sesungguhnya Kami ada bersama-sama kamu: mendengar.

 • 26:16

  "Maka pergilah kamu kepada Firaun, kemudian katakanlah kepadanya: sesungguhnya kami adalah utusan Tuhan sekalian alam.

 • 26:17

  "Menyuruhmu membebaskan kaum Bani Israil mengikut kami".

 • 26:18

  Firaun menjawab: "Bukankah kami telah memeliharamu dalam kalangan kami semasa engkau kanak-kanak yang baharu lahir, serta engkau telah tinggal dalam kalangan kami beberapa tahun dari umurmu?

 • 26:19

  "Dan (bukankah) engkau telah melakukan satu perbuatan (jenayah) yang telah engkau lakukan dan (dengan itu) engkau dari orang-orang yang tidak mengenang budi?"

 • 26:20

  Nabi Musa berkata: "Aku melakukan perbuatan yang demikian sedang aku ketika itu dari orang-orang yang belum mendapat petunjuk.

 • 26:21

  "Lalu aku melarikan diri dari kamu, ketika aku merasa takut kepada kamu; kemudian Tuhanku mengurniakan daku ilmu pengetahuan ugama, dan menjadikan daku seorang RasulNya.

 • 26:22

  "Dan budimu memeliharaku yang engkau bangkit-bangkitkan itu adalah kerana engkau telah bertindak memperhambakan kaum Bani Israil.

 • 26:23

  Firaun berkata (dengan sombongnya): "Dan apa dia Tuhan sekalian alam itu?"

 • 26:24

  Nabi Musa menjawab. "Dia lah yang memiliki dan mentadbirkan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, - kalaulah kamu mahu mendapat keyakinan dengan berdalil maka inilah jalannya".

 • 26:25

  Firaun berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya: "Tidakkah kamu dengar (apa yang dikatakan olehnya)?"

 • 26:26

  Nabi Musa menegaskan lagi: "Dia lah Tuhan yang memiliki dan memelihara kamu dan Tuhan datuk nenek kamu yang telah lalu."

 • 26:27

  Firaun berkata (kepada orang-orangnya): "Sebenarnya Rasul yang diutuskan kepada kamu ini, sungguh gila?"

 • 26:28

  Nabi Musa (menerangkan lagi tentang keesaan Allah dan kekuasaanNya dengan) berkata: "Dia lah yang memiliki dan menguasai timur dan barat serta segala yang ada di antara keduanya; kalau kamu orang-orang yang berakal tentulah memahamiNya!"

 • 26:29

  Firaun berkata: "Demi sesungguhnya! Jika engkau menyembah Tuhan yang lain daripadaku, sudah tentu aku akan menjadikan engkau dari orang-orang yang dipenjarakan".

 • 26:30

  Nabi Musa menjawab: "Adakah (engkau akan memenjarakan daku juga) walau pun aku membawa kepadamu sesuatu bukti yang jelas nyata?"

 • 26:31

  Firaun berkata: "Kalau demikian, bawalah bukti itu jika betul engkau dari orang-orang yang benar".

 • 26:32

  Nabi Musa pun mencampakkan tongkatnya, maka tiba-tiba tongkatnya itu menjadi seekor ular yang jelas nyata.

 • 26:33

  Dan ia mengeluarkan tangannya, maka tiba-tiba tangannya menjadi putih (bersinar-sinar) bagi orang-orang yang melihatnya.

 • 26:34

  Firaun berkata kepada ketua-ketua kaum yang ada dikelilingnya: "Sesungguhnya orang ini (Musa) ialah seorang ahli sihir yang mahir.

 • 26:35

  "Ia bertujuan hendak mengeluarkan kamu dari negeri kamu dengan sihirnya, maka apa yang kamu syorkan?"

 • 26:36

  Mereka berkata: "Tangguhkanlah dahulu (sebarang tindakan) terhadapnya dan terhadap saudaranya, serta hantarkanlah ke bandar-bandar (negeri Mesir) orang-orang yang mengumpulkan (ahli-ahli sihir),

 • 26:37

  "Supaya mereka membawa kepadamu segala ahli sihir yang mahir".

 • 26:38

  Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir itu pada satu masa yang ditentukan, pada hari (perayaan) yang termaklum.

 • 26:39

  Dan dikatakan kepada orang ramai: "Berkumpulah kamu semuanya;.

 • 26:40

  "Semoga kita (tetap) mengikut (ugama) ahli-ahli sihir itu kiranya merekalah orang-orang yang menang".

 • 26:41

  Maka ketika ahli-ahli sihir itu datang, berkatalah mereka kepada Firaun: "Benarkah kami akan beroleh upah, kiranya kamilah orang-orang yang menang?"

 • 26:42

  Firaun menjawab: "Benar, (kamu akan mendapatnya) dan sesungguhnya kamu dengan itu akan menjadi dari orang-orang yang dekat kepadaku".

 • 26:43

  Nabi Musa berkata kepada mereka: "Campakkanlah dahulu apa yang kamu hendak campakkan".

 • 26:44

  Lalu mereka mencampakkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka sambil berkata: "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya sudah tetap kamilah orang-orang yang akan menang".

 • 26:45

  Kemudian Nabi Musa pula mencampakkan tongkatnya, tiba-tiba tongkatnya itu menelan apa yang mereka pura-pura adakan (dengan sihir mereka).

 • 26:46

  Maka (kemenangan Nabi Musa menjadikan) ahli-ahli sihir itu segera merebahkan diri: sujud,

 • 26:47

  Sambil berkata: "Kami beriman kepada Tuhan sekalian alam,

 • 26:48

  "Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun".

 • 26:49

  Firaun berkata: "Patutkah kamu beriman kepadanya sebelum aku izinkan kamu? Sesungguhnya dia lah (Musa) ketua kamu yang mengajar kamu ilmu sihir; oleh itu kamu akan mengetahui kelak (akibatnya). Demi sesungguhnya, aku akan memotong tangan dan kaki kamu dengan bersilang kemudian aku akan memalang kamu semuanya".

 • 26:50

  Mereka menjawab: "(Ugutanmu itu) tidaklah menjadi hal! Sesungguhnya kami (tidak gentar), kerana kepada Tuhan kamilah kembalinya kami.

 • 26:51

  "Sesungguhnya kami amat berharap supaya Tuhan Kami mengampunkan dosa-dosa kami, kerana kamilah orang-orang yang mula-mula beriman (dalam peristiwa ini)".

 • 26:52

  (Allah berfirman): Dan Kami wahyukan kepada Nabi Musa: "Hendaklah engkau membawa hamba-hambaKu (kaummu) keluar pada waktu malam; sesungguhnya kamu akan dikejar (oleh Firaun dan tenteranya)".

 • 26:53

  (Setelah mengetahui keadaan itu) maka Firaun mengutus (orang-orangnya) ke bandar-bandar (negeri Mesir), untuk mengumpulkan (tenteranya),

 • 26:54

  (Sambil berkata kepada mereka): "Sesungguhnya orang-orang (Musa) itu adalah segolongan kecil,

 • 26:55

  "Dan sesungguhnya mereka melakukan perkara yang menyebabkan kita marah;.

 • 26:56

  "Dan sesungguhnya kita sekalian, sentiasa beringat dan berjaga-jaga".

 • 26:57

  Dengan sebab itu maka kami jadikan mereka (Firaun dan tenteranya) keluar meninggalkan kebun-kebun dan matair,

 • 26:58

  Dan juga khazanah-khazanah kekayaan serta tempat tinggal yang mulia.

 • 26:59

  Demikianlah keadaannya; dan Kami jadikan semua peninggalan Firaun dan tenteranya milik Bani Israil sebagai pusaka.

 • 26:60

  Maka Firaun dan tenteranya pun mengejar mereka ketika matahari terbit.

 • 26:61

  Setelah kedua-dua kumpulan itu nampak satu sama lain, berkatalah orang-orang Nabi Musa: "Sesungguhnya kita akan dapat ditawan".

 • 26:62

  Nabi Musa menjawab: "Tidak! Jangan fikir (akan berlaku yang demikian)! Sesungguhnya aku sentiasa disertai oleh Tuhanku (dengan pemuliharaan dan pertolonganNya), Ia akan menunjuk jalan kepadaku".

 • 26:63

  Lalu Kami wahyukan kepada Nabi Musa: "Pukulah laut itu dengan tongkatmu". (Setelah dipukul) maka terbelahlah laut itu (kepada beberapa bahagian), lalu menjadilah air tiap-tiap bahagian yang terbelah itu terangkat seperti gunung yang besar.

 • 26:64

  Dan Kami dekatkan golongan yang lain itu ke situ.

 • 26:65

  Dan Kami selamatkan Nabi Musa serta orang-orang yang bersama dengannya, semuanya.

 • 26:66

  Kemudian Kami tenggelamkan golongan yang lain (yang mengejarnya).

 • 26:67

  Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian, terdapat satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah); dan (dalam pada itu), kebanyakkan mereka tidak juga mahu beriman.

 • 26:68

  Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad), Dia lah sahaja Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani.

 • 26:69

  Dan bacakanlah pula kepada mereka perihal Nabi Ibrahim.

 • 26:70

  Ketika ia berkata kepada bapanya dan kaumnya: "Apa yang kamu sembah?"

 • 26:71

  Mereka menjawab: "Kami menyembah berhala-berhala, maka (kerana memuliakannya) kami berkekalan menyembahnya".

 • 26:72

  Nabi Ibrahim bertanya: "Adakah berhala-berhala itu mendengar kamu semasa kamu menyerunya?

 • 26:73

  "Atau mereka dapat memberikan sesuatu yang ada manfaatnya kepada kamu ataupun menimpakan sesuatu bahaya?"

 • 26:74

  Mereka menjawab: "(Tidak satupun!) Bahkan kami dapati datuk nenek kami berbuat demikian".

 • 26:75

  Nabi Ibrahim berkata: "Sudahkah kamu berfikir sehingga nampak gunanya benda-benda yang kamu sembah itu? -

 • 26:76

  "(Yang sekian lama disembah oleh) kamu dan datuk nenek kamu yang dahulu?

 • 26:77

  "(Aku bertanya demikian) kerana sesungguhnya berhala-berhala itu ialah musuhKu, (aku tidak menyembah) melainkan Allah Tuhan sekalian alam;

 • 26:78

  "Tuhan yang menciptakan daku (dari tiada kepada ada), maka Dia lah yang memimpin dan memberi petunjuk kepadaku;

 • 26:79

  "Dan Tuhan yang Dia lah jua memberiku makan dan memberi minum,

 • 26:80

  "Dan apabila aku sakit, maka Dia lah yang menyembuhkan penyakitku;

 • 26:81

  "Dan (Dia lah) yang mematikan daku, kemudian Ia menghidupkan daku;

 • 26:82

  "Dan (Dia lah) yang aku harap-harapkan supaya mengampunkan dosaku pada hari kiamat;

 • 26:83

  "Wahai Tuhanku, berikanlah daku ilmu pengetahuan ugama, dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang soleh;

 • 26:84

  "Dan jadikanlah bagiku sebutan yang baik (nama yang harum) dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian;

 • 26:85

  "Dan jadikanlah daku dari orang-orang yang mewarisi Syurga Jannatun-Naiim;

 • 26:86

  "Dan ampunkanlah bagi bapaku, kerana sesungguhnya ia adalah dari orang-orang yang sesat;

 • 26:87

  "Dan janganlah engkau hinakan daku pada hari makhluk-makhluk dibangkitkan hidup semula -

 • 26:88

  "Hari yang padanya harta benda dan anak-pinak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apapun,

 • 26:89

  "Kecuali (harta benda dan anak-pinak) orang-orang yang datang mengadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera (dari syirik dan penyakit munafik);

 • 26:90

  "Dan (pada hari itu) didekatkan Syurga bagi orang-orang yang bertaqwa,

 • 26:91

  "Dan diperlihatkan neraka jelas nyata kepada orang-orang yang sesat;

 • 26:92

  "Serta dikatakan kepada mereka: ` Mana dia benda-benda yang kamu sembah dahulu -

 • 26:93

  ` Selain dari Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong dirinya sendiri ? '

 • 26:94

  "Lalu mereka dihumbankan ke dalam neraka dengan tertiarap, jatuh bangun berulang-ulang, - mereka dan orang-orang yang sesat bersama,

 • 26:95

  "Termasuk juga bala tentera iblis semuanya.

 • 26:96

  "Mereka berkata, sambil bertengkar sesama sendiri dalam neraka:

 • 26:97

  " ` Demi Allah! Sesungguhnya kami (semasa di dunia dahulu) adalah di dalam kesesatan yang jelas nyata,

 • 26:98

  " ` Kerana kami menyamakan kamu dengan Tuhan sekalian alam;

 • 26:99

  " ` Dan tiadalah yang menyesatkan kami melainkan golongan yang berdosa.

 • 26:100

  " ` Dengan sebab itu, tiadalah kami beroleh sesiapapun yang memberi pertolongan,

 • 26:101

  " ` Dan tiadalah juga sahabat karib yang bertimbang rasa.

 • 26:102

  " ` Maka alangkah baiknya kalau kami dapat ke dunia sekali lagi, supaya kami menjadi dari orang-orang yang beriman. ' "

 • 26:103

  Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian itu terdapat satu tanda (yang membukitkan keesaan Allah dan kekuasaanNya); dan dalam pada itu, kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman.

 • 26:104

  Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad), Dia lah sahaja Yang Maha Kuasa, lagi Maha mengasihani.

 • 26:105

  (Demikian juga) kaum Nabi Nuh telah mendustakan Rasul-rasul (yang diutus kepada mereka.)

 • 26:106

  Ketika saudara mereka - Nabi Nuh, berkata kepada mereka: " Hendaknya kamu mematuhi suruhan Allah dan menjauhi laranganNya.

 • 26:107

  "Sesungguhnya aku ini ialah Rasul yang amanah, (yang diutus oleh Allah) kepada kamu.

 • 26:108

  " Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah, dan taatlah kepadaku.

 • 26:109

  "Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan (dari Tuhanku); balasanku hanyalah terserah kepada Allah Tuhan sekalian alam.

 • 26:110

  "Maka dengan yang demikian, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah, dan taatlah kepadaku".

 • 26:111

  Mereka menjawab: "Patutkah kami percaya kepadamu, sedang engkau semata-mata diikut oleh orang-orang yang rendah (pangkatnya dan hina pekerjaannya)?"

 • 26:112

  Nabi Nuh berkata: "Dan apalah ada kaitannya pengetahuanku dengan (pangkat dan) pekerjaan mereka?

 • 26:113

  "Sebenarnya hitungan amal mereka hanya terserah kepada Tuhanku; kalaulah kamu menyedari dan memahaminya (kamu tidak berkata demikian).

 • 26:114

  "Dan aku tidak akan menghalau orang-orang yang beriman (daripada bercampur-gaul denganku).

 • 26:115

  "Aku ini hanyalah seorang Rasul pemberi amaran yang jelas nyata (kepada semua - tidak kira hina mulia)".

 • 26:116

  Mereka (mengugut dengan) berkata: "Jika engkau tidak mahu berhenti (daripada menyiarkan ugamamu itu) wahai Nuh, sudah tentu engkau akan menjadi dari orang-orang yang direjam!"

 • 26:117

  Nabi Nuh berdoa dengan berkata: "Wahai Tuhanku! Sesungguhnya kaumku telah mendustakan daku.

 • 26:118

  "Oleh itu, hukumkanlah antaraku dengan mereka, dengan hukuman tegas (yang menegakkan yang benar dan melenyapkan yang salah), serta selamatkanlah daku dan orang-orang yang beriman yang bersama-sama denganku"

 • 26:119

  Maka Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersama-sama dengannya dalam bahtera yang penuh sarat (dengan berbagai makhluk).

 • 26:120

  Kemudian daripada itu, Kami tenggelamkan golongan (kafir) yang tinggal (tidak turut bersama dalam bahtera).

 • 26:121

  Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian, terdapat satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah); dan dalam pada itu, kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman.

 • 26:122

  Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad), Dia lah sahaja Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani.

 • 26:123

  (Demikian juga) kaum Aad telah mendustakan Rasul-rasul (yang diutus kepada mereka).

 • 26:124

  Ketika saudara mereka - Nabi Hud, berkata kepada mereka: "Hendaknya kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi laranganNya.

 • 26:125

  "Sesungguhnya aku ini seorang Rasul yang amanah, (yang diutus oleh Allah) kepada kamu.

 • 26:126

  "Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah, dan taatlah kepadaku.

 • 26:127

  "Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan (dari Tuhanku); balasanku hanyalah terserah kepada Allah Tuhan sekalian alam.

 • 26:128

  "Patutkah kamu mendirikan pada tiap-tiap tempat yang tinggi bangunan-bangunan yang tersergam, padahal kamu tidak membuatnya dengan sesuatu tujuan yang baik.

 • 26:129

  "Dan kamu pula bersusah payah mendirikan istana-istana dan benteng-benteng yang kukuh dengan harapan hendak kekal hidup selama-lamanya?

 • 26:130

  "Dan apabila kamu memukul atau menyeksa, kamu melakukan yang demikian dengan kejam bengis?

 • 26:131

  "Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah dan taatlah kepadaku.

 • 26:132

  "Dan berbaktilah kamu kepada Allah yang telah menolong kamu dengan pemberian nikmat-nikmatNya yang kamu sedia mengetahuinya.

 • 26:133

  "Diberinya kamu binatang-binatang ternak (yang biak) serta anak-pinak (yang ramai),

 • 26:134

  "Dan taman-taman (yang indah permai) serta matair-matair (yang mengalir).

 • 26:135

  "Sesungguhnya aku takut, (bahawa) kamu akan ditimpa azab seksa hari yang besar (huru-haranya)".

 • 26:136

  Mereka menjawab: "Sama sahaja bagi kami, sama ada engkau beri nasihat pengajaran, atau engkau tidak menjadi dari orang-orang yang memberi nasihat pengajaran.

 • 26:137

  "Segala apa (yang engkau katakan) ini, hanyalah adat kebiasaan orang-orang dahulu-kala,

 • 26:138

  "Dan kami pula tidak akan diseksa".

 • 26:139

  Akhirnya mereka mendustakan Rasul itu, lalu Kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian, terdapat satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah); dan dalam pada itu, kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman.

 • 26:140

  Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad), Dia lah sahaja Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani.

 • 26:141

  (Demikian juga) kaum Thamud telah mendustakan Rasul-rasul (yang diutus kepada mereka),

 • 26:142

  Ketika saudara mereka - Nabi Soleh, berkata kepada mereka: "Hendaknya kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi laranganNya.

 • 26:143

  "Sesungguhnya aku ini Rasul yang amanah, (yang diutus oleh Allah) kepada kamu.

 • 26:144

  "Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah, dan taatlah kepadaku.

 • 26:145

  "Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan (dari Tuhanku), balasanku hanyalah terserah kepada Allah Tuhan sekalian alam.

 • 26:146

  "Adakah (kamu fikir), bahawa kamu akan dibiarkan sentiasa bersenang-senang dalam nikmat-nikmat yang ada di dunia ini? -

 • 26:147

  "Di dalam taman-taman (yang indah permai), dan matair-matair (yang mengalir),

 • 26:148

  "Dan kebun-kebun tanaman serta pohon-pohon tamar (kurma) yang buah mayangnya halus lembut?

 • 26:149

  "Dan kamu memahat sebahagian dari gunung-ganang sebagai tempat tinggal - dengan bijak dan bersungguh-sungguh?

 • 26:150

  "Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah, dan taatlah kepadaku;

 • 26:151

  "Dan janganlah kamu taati perintah orang-orang yang melampaui batas, -

 • 26:152

  "Iaitu orang-orang yang melakukan kerosakan di bumi dan tidak membuat kebaikan".

 • 26:153

  Mereka menjawab: "Sesungguhnya engkau ini hanyalah salah seorang dari golongan yang kena sihir!

 • 26:154

  "Engkau hanyalah seorang manusia seperti kami; oleh itu, bawakanlah satu tanda (mukjizat) jika betul engkau dari orang-orang yang benar".

 • 26:155

  Nabi Soleh berkata: "Ini adalah seekor unta betina, (di antara cara-cara hidupnya ialah) air kamu hendaklah menjadi bahagian minumnya sehari, dan bahagian kamu sehari, menurut giliran yang tertentu.

 • 26:156

  "Dan janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya; (jika kamu menyakitinya) maka akibatnya kamu akan dibinasakan oleh azab seksa hari yang besar (huru-haranya)".

 • 26:157

  Akhirnya mereka menikam mati unta itu, kemudian mereka menyesal (setelah melihat kedatangan bala bencana).

 • 26:158

  Lalu mereka ditimpa azab yang membinasakan. Sesungguhnya peristiwa yang demikian mengandungi satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah); dan dalam pada itu, kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman.

 • 26:159

  Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad), Dia lah sahaja Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani.

 • 26:160

  (Demikian juga) kaum Nabi Lut telah mendustakan Rasul-rasul (yang diutus kepada mereka).

 • 26:161

  Ketika saudara mereka - Nabi Lut, berkata kepada mereka: "Hendaknya kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi laranganNya.

 • 26:162

  "Sesungguhnya aku ini Rasul yang amanah, (yang diutus oleh Allah) kepada kamu.

 • 26:163

  "Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah, dan taatlah kepadaku.

 • 26:164

  "Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan (dari Tuhanku); balasanku hanyalah terserah kepada Allah Tuhan sekalian alam.

 • 26:165

  "Patutkah kamu melakukan hubungan jenis dengan lelaki dari kalangan manusia,

 • 26:166

  "Dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan oleh Tuhan kamu untuk kamu (melakukan hubungan yang halal) dari badan isteri-isteri kamu? (Kamu orang-orang yang bersalah) bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas (keinginan kebanyaKan haiwan)!"

 • 26:167

  Mereka menjawab: "Sesungguhnya jika engkau tidak berhenti wahai Lut (daripada mencaci dan menyalahkan kami), nescaya engkau akan diusir keluar!"

 • 26:168

  Nabi Lut berkata: "Sesungguhnya aku dari orang-orang yang bencikan perbuatan kamu yang keji itu".

 • 26:169

  (Nabi Lut berdoa): "Wahai Tuhanku, selamatkanlah daku dan keluarga serta pengikut-pengikutku dari apa yang dilakukan oleh golongan (yang jahat) itu."

 • 26:170

  Maka Kami selamatkan dia dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya - semuanya

 • 26:171

  Kecuali seorang perempuan tua tertinggal dalam golongan yang kena azab itu.

 • 26:172

  Kemudian Kami hancurkan yang lain (yang menentang Nabi Lut).

 • 26:173

  Dan Kami hujani mereka dengan hujan (azab yang membinasakan); maka amatlah buruknya hujan azab yang menimpa kaum yang telah diberi amaran.

 • 26:174

  Sesungguhnya peristiwa yang demikian, mengandungi satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah); dan dalam pada itu, kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman.

 • 26:175

  Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad), Dia lah sahaja yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani.

 • 26:176

  (Demikian juga) penduduk "Aikah" telah mendustakan Rasul-rasul (yang diutus kepada mereka).

 • 26:177

  Ketika Nabi Syuaib berkata kepada mereka: "Hendaknya kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi laranganNya.

 • 26:178

  "Sesungguhnya aku ini Rasul yang amanah, (yang diutus oleh Allah) kepada kamu.

 • 26:179

  "Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah, dan taatlah kepadaku.

 • 26:180

  "Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan (dari Tuhanku); balasanku hanyalah terserah kepada Allah Tuhan sekalian alam.

 • 26:181

  "Hendaklah kamu menyempurnakan sukatan cupak-gantang, dan janganlah kamu menjadi golongan yang merugikan orang lain.

 • 26:182

  "Dan timbanglah dengan neraca yang betul timbangannya.

 • 26:183

  "Dan janganlah kamu mengurangi hak-hak orang ramai, dan janganlah kamu bermaharajalela melakukan kerosakan di bumi.

 • 26:184

  "Dan (sebaliknya) berbaktilah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang telah lalu".

 • 26:185

  Mereka menjawab: "Sesungguhnya engkau ini (hai Syuaib) hanyalah salah seorang dari golongan yang kena sihir.

 • 26:186

  "Dan engkau hanyalah seorang manusia seperti kami; dan sesungguhnya kami fikir engkau ini dari orang-orang yang dusta.

 • 26:187

  Oleh itu, gugurkanlah atas kami ketul-ketul (yang membinasakan) dari langit, jika betul engkau dari orang-orang yang benar!"

 • 26:188

  Nabi Syuaib berkata: "Tuhanku lebih mengetahui akan apa yang kamu lakukan".

 • 26:189

  Maka mereka tetap juga mendustakannya, lalu mereka ditimpa azab seksa hari awan mendung; sesungguhnya kejadian itu adalah merupakan azab seksa hari yang amat besar - (huru-haranya).

 • 26:190

  Sesungguhnya peristiwa yang demikian, mengandungi satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah); dan dalam pada itu, kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman.

 • 26:191

  Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad), Dia lah sahaja yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani.

 • 26:192

  Dan sesungguhnya Al-Quran (yang di antara isinya kisah-kisah yang tersebut) adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam.

 • 26:193

  Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah.

 • 26:194

  Ke dalam hatimu, supaya engkau (wahai Muhammad) menjadi seorang dari pemberi-pemberi ajaran dan amaran (kepada umat manusia).

 • 26:195

  (Ia diturunkan) dengan bahasa Arab yang fasih serta terang nyata.

 • 26:196

  Dan sesungguhnya Al-Quran (tersebut juga perihalnya dan sebahagian dari pengajaran-pengajarannya) di dalam Kitab-kitab ugama orang-orang yang telah lalu.

 • 26:197

  (Tidakkah mereka yang musyrik sedarkan kebenaran itu) dan tidakkah menjadi satu keterangan kepada mereka bahawa pendita-pendita ugama Bani lsrail mengetahui akan kebenaran Al-Quran itu?

 • 26:198

  Dan sekiranya Kami turunkan Al-Quran kepada setengah orang yang bukan Arab, yang tidak tahu membaca Arab,

 • 26:199

  Kemudian ia (dikurniakan Tuhan dapat) membacakannya kepada mereka, mereka tetap juga tidak mahu percayakan bacaan itu daripada Tuhan.

 • 26:200

  Demikianlah Kami masukkan perasaan (kufur ingkar) itu ke dalam hati orang-orang yang melakukan dosa - tidak percayakan Al-Quran.

 • 26:201

  Mereka tidak beriman kepada Al-Quran sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya,

 • 26:202

  Lalu azab itu datang menimpa mereka secara mengejut, dengan tidak mereka menyedarinya.

 • 26:203

  Maka (pada saat itu) mereka akan berkata (dengan menyesal): "Dapatkah kiranya kami diberi tempoh?"

 • 26:204

  (Kalaulah demikian keadaan mereka) maka patutkah mereka meminta disegerakan azab Kami?

 • 26:205

  Bagaimana fikiranmu (wahai Muhammad)? Jika Kami berikan mereka menikmati kesenangan bertahun-tahun,

 • 26:206

  Kemudian mereka didatangi azab seksa yang dijanjikan kepada mereka,

 • 26:207

  (Tentulah) kesenangan yang mereka nikmati bertahun-tahun itu tidak dapat memberikan mereka sebarang pertolongan.

 • 26:208

  Dan tiadalah Kami membinasakan mana-mana negeri (yang telah dibinasakan itu), melainkan setelah diutus kepadanya lebih dahulu, Rasul-rasul pemberi amaran.

 • 26:209

  Memperingatkan mereka; dan Kami tidak sekali-kali berlaku zalim.

 • 26:210

  Dan Al-Quran itu pula tidak sekali-kali dibawa turun oleh Syaitan-syaitan.

 • 26:211

  Dan tidak layak bagi Syaitan-syaitan itu berbuat demikian, dan mereka juga tidak akan dapat melakukannya.

 • 26:212

  Sesungguhnya mereka dihalang sama sekali daripada mendengar wahyu yang dibawa oleh Malaikat.

 • 26:213

  Maka janganlah engkau (wahai Muhammad) menyembah tuhan yang lain bersama-sama Allah, akibatnya engkau akan menjadi dari golongan yang dikenakan azab seksa.

 • 26:214

  Dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat.

 • 26:215

  Dan hendaklah engkau merendah diri kepada pengikut-pengikutmu dari orang-orang yang beriman.

 • 26:216

  Kemudian jika mereka berlaku ingkar kepadamu, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu lakukan!"

 • 26:217

  Dan berserahlah kepada Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani,

 • 26:218

  Yang melihatmu semasa engkau berdiri (mengerjakan sembahyang),

 • 26:219

  Dan (melihat) gerak-gerimu di antara orang-orang yang sujud.

 • 26:220

  Sesungguhnya Dia lah jua yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

 • 26:221

  Mahukah, Aku khabarkan kepada kamu, kepada siapakah Syaitan-syaitan itu selalu turun?

 • 26:222

  Mereka selalu turun kepada tiap-tiap pendusta yang berdosa,

 • 26:223

  Yang mendengar bersungguh-sungguh (apa yang disampaikan oleh Syaitan-syaitan itu), sedang kebanyakan beritanya adalah dusta.

 • 26:224

  Dan Ahli-ahli syair itu, diturut oleh golongan yang sesat - tidak berketentuan hala.

 • 26:225

  Tidakkah engkau melihat bahawa mereka merayau-rayau dengan tidak berketentuan hala dalam tiap-tiap lembah (khayal dan angan-angan kosong)?

 • 26:226

  Dan bahawa mereka memperkatakan apa yang mereka tidak melakukannya?

 • 26:227

  Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh (dari kalangan penyair-penyair itu), dan mereka pula mengingati Allah banyak-banyak, serta mereka membela diri sesudah mereka dianiaya. Dan (ingatlah), orang-orang yang melakukan sebarang kezaliman, akan mengetahui kelak, ke tempat mana, mereka akan kembali.

Paylaş
Tweet'le