77 MÜRSELAT

 • 77:1

  Demi (makhluk-makhluk) yang dihantarkan berturut-turut (menjalankan tugasnya),

 • 77:2

  Juga yang merempuh mara dengan sekencang-kencangnya,

 • 77:3

  Dan demi (makhluk-makhluk) yang menyebarkan (pengajaran dan peringatan) dengan sebaran yang sesungguh-sungguhnya,

 • 77:4

  Serta yang memisahkan (antara yang benar dengan yang salah) dengan pemisahan yang sejelas-jelasnya,

 • 77:5

  Lalu menyampaikan pengajaran dan peringatan (kepada manusia),

 • 77:6

  Untuk menghapuskan kesalahan orang-orang yang bertaubat serta memperbaiki keadaan dirinya, dan untuk menakutkan orang-orang yang ingkar - derhaka; -

 • 77:7

  (Sumpah demi sumpah) sesungguhnya segala yang dijanjikan kepada kamu tetap berlaku.

 • 77:8

  Oleh itu, apabila bintang-bintang (binasa dan) hilang lenyap;

 • 77:9

  Dan apabila langit terbelah;

 • 77:10

  Dan apabila gunung-ganang hancur lebur berterbangan;

 • 77:11

  Dan apabila Rasul-rasul ditentukan waktunya untuk dipanggil menjadi saksi terhadap umatnya, (maka sudah tentu manusia akan menerima balasan masing-masing).

 • 77:12

  (Jika ditanya): ke hari yang manakah (perkara-perkara yang besar) itu ditangguhkan?

 • 77:13

  (Jawabnya): Ke hari pemutusan hukum.

 • 77:14

  Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pemutusan hukum itu?

 • 77:15

  Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (apa yang dijanjikan oleh Rasulnya)!

 • 77:16

  Bukankah Kami telah binasakan orang-orang dahulu (yang ingkar derhaka, seperti kaum Nabi Nuh, Aad dan Thamud)?

 • 77:17

  Kemudian kami akan iringi mereka dengan (membinasakan orang-orang yang ingkar derhaka, dari) kaum-kaum yang datang kemudian.

 • 77:18

  Demikian cara kami lakukan terhadap sesiapa yang berdosa.

 • 77:19

  Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (apa yang Kami janjikan)!

 • 77:20

  Bukankah Kami telah menciptakan kamu dari air (benih) yang sedikit dipandang orang?

 • 77:21

  Lalu Kami jadikan air (benih) itu pada tempat penetapan yang kukuh,

 • 77:22

  Hingga ke suatu masa yang termaklum?

 • 77:23

  Serta Kami tentukan (keadaannya), maka Kamilah sebaik-baik yang berkuasa menentukan dan melakukan (tiap-tiap sesuatu)!

 • 77:24

  Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (kekuasaan Kami)!

 • 77:25

  Bukankah Kami telah menjadikan bumi (sebagai tempat) penampung dan penghimpun (penduduknya)? -

 • 77:26

  Yang hidup dan yang mati?

 • 77:27

  Dan Kami telah jadikan di bumi: gunung-ganang yang menetapnya, yang tinggi menjulang; dan Kami telah memberi minum kepada kamu air yang tawar lagi memuaskan dahaga?

 • 77:28

  Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (nikmat-nikmat pemberian Kami)!

 • 77:29

  (Dikatakan kepada mereka semasa ditimpakan dengan azab): "Pergilah kepada azab yang dahulu kamu mendustakannya.

 • 77:30

  "Pergilah kamu kepada naungan (asap neraka) yang bercabang tiga, -

 • 77:31

  "Yang tidak dapat dijadikan naungan, dan tidak dapat memberikan sebarang lindungan dari julangan api neraka.

 • 77:32

  "Sesungguhnya neraka itu melemparkan bunga api, (yang besarnya) seperti bangunan besar,

 • 77:33

  "(Banyaknya dan warnanya) bunga api itu seolah-olah rombongan unta kuning".

 • 77:34

  Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (keadaan yang demikian).

 • 77:35

  Inilah hari mereka tidak dapat berkata-kata, (kerana masing-masing terpinga-pinga ketakutan),

 • 77:36

  Dan tidak pula diizinkan mereka bercakap, maka mereka tidak dapat meminta maaf.

 • 77:37

  Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (hari akhirat)!

 • 77:38

  Inilah hari pemutusan hukum (yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah). Kami himpunkan kamu bersama orang-orang yang terdahulu (dari kamu).

 • 77:39

  Oleh itu, kalau kamu ada sebarang tipu-helah melepaskan diri, maka cubalah kamu lakukan terhadap azabKu.

 • 77:40

  Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (apa yang telah dijanjikan oleh Allah)!

 • 77:41

  Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada di tempat teduh (yang dipenuhi pelbagai nikmat), dan yang berdekatan dengan matair-matair (yang mengalir), -

 • 77:42

  Serta menikmati buah-buahan dari segala jenis yang mereka ingini.

 • 77:43

  (Pada ketika itu dikatakan kepada mereka): "Makanlah dan minumlah kamu dengan lazatnya, disebabkan apa yang kamu telah kerjakan."

 • 77:44

  Sesungguhnya, demikianlah Kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan amal-amal yang baik.

 • 77:45

  Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (nikmat-nikmat Syurga)!

 • 77:46

  Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (wahai orang-orang yang ingkar derhaka) sementara waktu hidup, (kemudian kamu akan menghadapi bahaya), kerana sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.

 • 77:47

  Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (amaran Allah), -

 • 77:48

  Dan apabila dikatakan kepada mereka (yang ingkar): "Taatlah dan kerjakanlah sembahyang", mereka enggan mengerjakannya.

 • 77:49

  Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (perintah-perintah Allah dan laranganNya)!

 • 77:50

  (Kalau mereka tidak juga mahu beriman kepada keterangan-keterangan yang tersebut) maka kepada perkataan yang mana lagi, sesudah itu, mereka mahu beriman?

Paylaş
Tweet'le