95 TİN

 • 95:1

  Demi buah Tiin dan Zaitun,

 • 95:2

  Dan Gunung Tursina,

 • 95:3

  Serta negeri (Makkah) yang aman ini, -

 • 95:4

  Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya).

 • 95:5

  Kemudian (jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu), Kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah,

 • 95:6

  Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus.

 • 95:7

  (Jika demikian kekuasaanKu), maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta, (berkata tidak benar) mengenai hari pembalasan, sesudah (ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanKu mengadakan hari pembalasan) itu?

 • 95:8

  Bukankah Allah (yang demikian kekuasaanNya) seadil-adil Hakim?

Paylaş
Tweet'le