100 ADİYAT

 • 100:1

  Ik zweer bij de oorlogspaarden, die snel en hoorbaar hijgend ten strijd draven.

 • 100:2

  En bij de oorlogspaarden die vuur slaan door het aanraken (der steenen met hunne hoeven);

 • 100:3

  Bij hen die plotseling en vroeg in den ochtend, een inval bij den vijand doen,

 • 100:4

  Daar het stof doen oprijzen,

 • 100:5

  En zich door het midden der vijandelijke troepen een weg banen;

 • 100:6

  Waarlijk, de mensch is ondankbaar jegens zijn Heer;

 • 100:7

  En hij is getuige daarvan;

 • 100:8

  En hij is ontembaar in zijne liefde voor het wereldsche goed.

 • 100:9

  Weet hij dan niet dat hetgene zich in de graven bevindt, weder zal oprijzen,

 • 100:10

  En dat hetgene zich in de borst der menschen bevindt, aan het licht gebracht zal worden,

 • 100:11

  En dat hun Heer volkomen onderricht omtrent hem zal zijn?

Paylaş
Tweet'le