81 TEKVİR

 • 81:1

  Als de zon zal opgevouwen worden.

 • 81:2

  Als de sterren zullen vallen.

 • 81:3

  Als de bergen in beweging gebracht zullen worden.

 • 81:4

  Als de kameelen hunne wijfjes zullen verlaten.

 • 81:5

  Als de wilde dieren bijeen verzameld zullen worden.

 • 81:6

  En als de zeeën zullen koken.

 • 81:7

  Als de zielen weder met hare lichamen zullen vereenigd worden.

 • 81:8

  Als aan het meisje, dat levend wordt begraven, zal gevraagd worden.

 • 81:9

  Voor welke misdaad zij ter dood gebracht werd;

 • 81:10

  Als de boeken opengelegd zullen worden.

 • 81:11

  En als de hemelen ter zijde gebracht zullen worden.

 • 81:12

  Als de hel met gedruis zal branden.

 • 81:13

  En als het paradijs naderbij gebracht zal worden.

 • 81:14

  Dan zal elke ziel weten, wat zij verricht heeft.

 • 81:15

  Waarlijk, ik zweer bij de teruggaande sterren.

 • 81:16

  Die zich snel bewegen en zich verbergen,

 • 81:17

  En bij den nacht als die invalt.

 • 81:18

  En bij den morgen als die verschijnt.

 • 81:19

  Dat dit de woorden van den eerbiedwaardigen gezant zijn,

 • 81:20

  Begaafd met kracht, en met waardigheid in het aangezicht van den bezitter van den troon,

 • 81:21

  Gehoorzaamd door de engelen, die onder zijn bevel staan en gelooven.

 • 81:22

  Uw makker Mahomet is niet bezeten.

 • 81:23

  Hij heeft hem reeds aan den helderen gezichteinder gezien.

 • 81:24

  En hij verdenkt de geheimen niet, die hem werden geopenbaard.

 • 81:25

  Dit zijn niet de woorden van een gesteenigden duivel.

 • 81:26

  Waar gaat (dwaalt) gij dus heen?

 • 81:27

  De Koran is eene vermaning voor alle schepselen,

 • 81:28

  Voor dengene uwer, die geneigd is oprecht te wandelen.

 • 81:29

  Maar gij zult niet willen, tenzij God wil, de Heer van alle schepselen.

Paylaş
Tweet'le