84 İNŞİKAK

 • 84:1

  Als de hemel zal gespleten worden.

 • 84:2

  Als hij zijn Heer gehoorzamen, en diens bevelen uitvoeren zal:

 • 84:3

  Als de aarde zal worden uitgestrekt,

 • 84:4

  En datgene, wat er in is, uitgeworpen zal worden, en zij ledig zal overblijven.

 • 84:5

  Als zij haren Heer gehoorzamen, en diens bevelen uitvoeren zal.

 • 84:6

  O mensch! indien gij oprecht arbeidt, arbeidt gij om uwen Heer te zien, en gij zult hem aanschouwen.

 • 84:7

  En degeen, wien hij zijn boek in de rechterhand zal hebben gegeven.

 • 84:8

  Zal zachtmoedig behandeld worden,

 • 84:9

  En zal tot zijn gezin met vreugde terugkeeren.

 • 84:10

  Maar hij wien men het boek zijner werken achter den rug zal geven,

 • 84:11

  Zal de vernietiging over zich roepen;

 • 84:12

  Doch hij zal in de hel gezonden worden om verbrand te worden,

 • 84:13

  Omdat hij op aarde onbeschaamd te midden van zijn gezin zijne genoegens naleefde;

 • 84:14

  Waarlijk, hij dacht, dat hij nimmer tot God zou terugkeeren.

 • 84:15

  Ja, waarlijk, God zag alles,

 • 84:16

  Daarom zweer ik bij de roode kleur van den schijn van den zonsondergang.

 • 84:17

  En bij den nacht, en de dieren, welke hij doet verzamelen.

 • 84:18

  En bij de maan, als die vol is.

 • 84:19

  Gij zult zeker van graad tot graad overgaan.

 • 84:20

  Wat scheelt hun dus, dat zij niet in de opstanding gelooven?

 • 84:21

  En dat zij niet aanbidden, als hun de Koran wordt voorgelezen?

 • 84:22

  Ja, de ongeloovigen beschuldigen dien van bedrog,

 • 84:23

  Maar God kent de kwaadwilligheid wel, die zij in hunne borsten verborgen houden.

 • 84:24

  Kondig hun dus eene vreeselijke straf aan.

 • 84:25

  Behalve aan hen, die gelooven en goede werken doen; want voor hen is eene nimmer missende belooning gereed gemaakt.

Paylaş
Tweet'le