85 BURUC

 • 85:1

  Ik zweer bij den hemel met teekenen versierd.

 • 85:2

  Bij den beloofden dag des oordeels.

 • 85:3

  Bij den getuige en de getuigenis

 • 85:4

  Gevloekt zijn de meesters van den kuil.

 • 85:5

  Met vuur waar onophoudelijk wordt bijgevoegd.

 • 85:6

  Toen zij daar in de rondte zaten.

 • 85:7

  En getuigen waren van hetgeen zij tegen de ware geloovigen deden.

 • 85:8

  En zij bedroefden hen om geene andere reden, dan omdat zij in den machtigen, den glorierijken God geloofden.

 • 85:9

  Aan wien het koninkrijk van hemel en aarde behoort, en die getuige van alle dingen is.

 • 85:10

  Waarlijk, voor hen, die de ware geloovigen van beiderlei kunne vervolgen, en daarna geen berouw betoonen, is de marteling der hel gereed gemaakt, en zij zullen de pijn der verbranding ondergaan.

 • 85:11

  Maar voor hen die gelooven, en datgene doen wat recht is, zijn tuinen bestemd, door welke rivieren stroomen. Dat zal een groote gelukzaligheid wezen.

 • 85:12

  Waarlijk, de wraak van uwen Heer is gestreng.

 • 85:13

  Hij schept en brengt (tot het leven) terug.

 • 85:14

  Hij is vergevensgezind en barmhartig;

 • 85:15

  De bezitter van den glansrijken troon;

 • 85:16

  Die datgene doet wat hem behaagt.

 • 85:17

  Kent gij het verhaal niet van de heirscharen.

 • 85:18

  Van Pharao en van Thamoed?

 • 85:19

  Nochtans houden de ongeloovigen niet op, de goddelijke openbaringen van valschheid te beschuldigen.

 • 85:20

  Maar God overvalt hen van achteren, en omsingelt hen, (zoodat zij niet kunnen ontvluchten).

 • 85:21

  Waarlijk, datgene, wat gij verwerpt is een glansrijke Koran.

 • 85:22

  Waarvan het oorspronkelijke op een tafel is geschreven, die in den hemel wordt bewaard.

Paylaş
Tweet'le