86 TARIK

 • 86:1

  Ik zweer bij den hemel en bij de ster, die des nachts verschijnt.

 • 86:2

  Maar wat zal u datgene doen verstaan, wat bij nacht verschijnt?

 • 86:3

  Het is de ster, die glansrijke stralen schiet.

 • 86:4

  Iedere ziel heeft een wachter, die over hem is aangesteld.

 • 86:5

  Laat de mensch dus overwegen van wat hij is geschapen.

 • 86:6

  Hij is geschapen van een droppel zaad.

 • 86:7

  Uit de lendenen en de borstbeenderen voortkomende.

 • 86:8

  Waarlijk, God is in staat hem in het leven terug te roepen.

 • 86:9

  Op den dag waarop alle verborgen denkbeelden en daden zullen worden onderzocht.

 • 86:10

  En hij zal de macht om zich te verdedigen, noch eenigen beschermer hebben.

 • 86:11

  Bij den hemel, die (regen) nedergiet.

 • 86:12

  En bij de aarde, die zich opent om planten en bronnen te doen voortspruiten.

 • 86:13

  Waarlijk, dit is een gesprek ter onderscheiding (tusschen het goede en het kwade);

 • 86:14

  Het is niet lichtvaardig samengesteld.

 • 86:15

  Waarlijk, de ongeloovigen spannen samen (om mijne plannen te verijdelen);

 • 86:16

  Maar ik zal samenspannen om hen te vernietigen.

 • 86:17

  Daarom, o profeet! wees geduldig met de ongeloovigen, en laat hen korten tijd met vrede.

Paylaş
Tweet'le