88 GAŞİYE

 • 88:1

  Heeft het nieuws van den overvallenden dag des oordeels u bereikt.

 • 88:2

  Die sommigen de aangezichten zal doen buigen?

 • 88:3

  Werkende en afgemat van vermoeienis.

 • 88:4

  Zullen zij in het gloeiende vuur geworpen worden, om geroosterd te worden.

 • 88:5

  Men zal hun uit eene kokende fontein geven te drinken.

 • 88:6

  Zij zullen geen voedsel hebben, dan droge doornen en distels (al Dari).

 • 88:7

  Dat voeden, noch den honger stillen zal.

 • 88:8

  Maar de aangezichten van anderen zullen op dien dag vroolijk zijn.

 • 88:9

  Voldaan over hetgeen zij vroeger zullen hebben verricht.

 • 88:10

  Zij zullen in een sierlijken tuin worden geplaatst.

 • 88:11

  Waar zij geene ijdele gesprekken zullen hooren.

 • 88:12

  Daar zal eene springende fontein wezen;

 • 88:13

  Daar zullen verheven zetels opgericht wezen.

 • 88:14

  En bekers zullen voor hen geplaatst zijn,

 • 88:15

  En kussens in orde gelegd,

 • 88:16

  En tapijten geheel uitgespreid.

 • 88:17

  Overwegen zij niet hoe de kameelen geschapen zijn

 • 88:18

  En hoe de hemel verheven is;

 • 88:19

  En hoe de bergen zijn bevestigd.

 • 88:20

  En hoe de aarde is uitgespreid?

 • 88:21

  Daarom, waarschuw uw volk, want gij zijt slechts een waarschuwer,

 • 88:22

  Eene onbepaalde macht is u niet over hen opgedragen.

 • 88:23

  Maar wie zich afwenden, en niet gelooven zal,

 • 88:24

  Dien zal God met de groote straf van het volgende leven straffen.

 • 88:25

  Waarlijk, tot ons zullen zij terugkeeren.

 • 88:26

  En dan is het mijne taak, hun rekenschap af te vragen.

Paylaş
Tweet'le