90 BELED

 • 90:1

  Ik zweer bij dit grondgebied,

 • 90:2

  En gij, o profeet! houd verblijf in dit grondgebied;

 • 90:3

  En bij den vader, en bij het kind;

 • 90:4

  Waarlijk, wij hebben den mensch in ellende geschapen.

 • 90:5

  Denkt hij, dat niemand sterker is dan hij.

 • 90:6

  Hij zegt: ik heb groote rijkdommen verteerd!

 • 90:7

  Denkt hij, dat hem niemand ziet.

 • 90:8

  Hebben wij hem niet twee oogen gegeven.

 • 90:9

  En eene tong en twee lippen.

 • 90:10

  En hebben wij hem niet de twee groote wegen, des goeds en des kwaads vertoond?

 • 90:11

  En nog is hij de helling niet afgedaald.

 • 90:12

  Wat zal u doen begrijpen wat de helling is?

 • 90:13

  Het is: den balling te bevrijden.

 • 90:14

  Of te voeden in de dagen van hongersnood.

 • 90:15

  Den wees, die ons verwant is.

 • 90:16

  Of den armen man, die op den grond ligt.

 • 90:17

  Wie dit doet en tot hen behoort die gelooven, en ieder ander volharding en mededoogen aanbevelen,

 • 90:18

  Dezen zullen de makkers der rechterhand wezen.

 • 90:19

  Maar zij, die omtrent onze teekenen ongeloovig zullen zijn, dezen zullen de makkers der linkerhand wezen.

 • 90:20

  Boven hen zal zich het vuur uitstrekken.

Paylaş
Tweet'le