91 ŞEMS

 • 91:1

  Ik zweer bij de zon en haren opgaanden glans,

 • 91:2

  Bij de maan, als zij deze volgt,

 • 91:3

  Bij den dag, als hij zijn glans vertoont,

 • 91:4

  Bij den nacht, als die alles met duisternis bedekt;

 • 91:5

  Bij den hemel en bij Hem, die dien heeft gebouwd,

 • 91:6

  Bij de aarde en bij Hem die haar uitspreidde,

 • 91:7

  Bij de ziel en bij Hem die haar volkomen vormde,

 • 91:8

  En haar het vermogen van onderscheiding ingaf, en de macht, tusschen zonde en godsvrucht te kiezen.

 • 91:9

  Hij die haar zuiver bewaart, is gelukkig:

 • 91:10

  Maar hij die haar heeft verdorven, is ellendig.

 • 91:11

  Thamoed beschuldigde hunnen profeet Saleh van bedrog, door de groote mate hunner zonden.

 • 91:12

  Toen de meest verdorvene onder hen werd gezonden, om den wijfjes-kameel te dooden.

 • 91:13

  En Gods gezant tot hen zeide: Laat Gods (wijfjes-)kameel met vrede en verhindert haar niet te drinken.

 • 91:14

  Maar zij beschuldigden hem van bedrog, en doodden het dier. Daarom verdelgde hun Heer hen, om hunne misdaad, en hij maakte hunne straf voor hen allen gelijk,

 • 91:15

  En hij vreest daarvan de gevolgen niet.

Paylaş
Tweet'le