92 LEYL

 • 92:1

  Ik zweer bij den nacht, als die alle dingen met duisternis bedekt.

 • 92:2

  Bij den dag als die met glans schittert;

 • 92:3

  Bij Hem, die het mannelijke en het vrouwelijke schepsel heeft geschapen.

 • 92:4

  Waarlijk, uwe pogingen hebben verschillende doeleinden.

 • 92:5

  Maar hem, die gehoorzaam is en God vreest,

 • 92:6

  En de waarheid van het geloof belijdt, dat het uitnemendst is.

 • 92:7

  Dien zullen wij den weg des geluks gemakkelijk maken.

 • 92:8

  Maar hem, die gierig zal wezen, en zich om niets dan deze wereld bekommert,

 • 92:9

  En de waarheid zal loochenen van datgene, wat het uitnemendst is.

 • 92:10

  Dien zulle wij den weg tot de ellende vergemakkelijken.

 • 92:11

  En zijne rijkdommen zullen hem niet baten, als hij, het onderst boven, in de hel zal vallen.

 • 92:12

  Waarlijk, ons behoort de leiding van den mensch.

 • 92:13

  Ons is het tegenwoordige en het volgende leven.

 • 92:14

  Daarom bedreig ik u met het vreeselijk brandend vuur.

 • 92:15

  Waarin niemand zal worden geworpen om verbrand te worden, behalve de meest verdorvenen.

 • 92:16

  Die niet geloofd en zich afgewend zullen hebben.

 • 92:17

  Maar hij die zich gestreng (voor afgoderij en weêrspannigheid) in acht neemt, dien zullen wij ver van daar voeren:

 • 92:18

  Die zijn vermogen aan aalmoezen besteedt, om zich meer te zuiveren,

 • 92:19

  En niet opdat hem zijne weldaden zullen worden beloond.

 • 92:20

  Maar die zijn vermogen voor de zaak van zijn Heer, den Verhevenste besteedt.

 • 92:21

  En hierna zal hij gewis voldaan zijn met zijne belooning.

Paylaş
Tweet'le