94 İNŞİRAH

 • 94:1

  Hebben wij uwe borst niet geopend.

 • 94:2

  En u van uwen last bevrijd.

 • 94:3

  Die uwe schouders nederdrukte?

 • 94:4

  Hebben wij uwen naam niet verheven?

 • 94:5

  Maar naast den tegenspoed is het geluk.

 • 94:6

  Waarlijk, naast den tegenspoed is het geluk.

 • 94:7

  Als gij uwe prediking zult geëindigd hebben, arbeidt dan om God voor zijne gunsten te dienen.

 • 94:8

  En richt uwe smeekingen tot uwen Heer.

Paylaş
Tweet'le