95 TİN

 • 95:1

  Ik zweer bij de vijgen den olijf,

 • 95:2

  En bij den berg Sinaï,

 • 95:3

  En bij dit grondgebied der zekerheid.

 • 95:4

  Waarlijk, wij hebben den mensch in den schoonsten vorm geschapen;

 • 95:5

  Daarna hebben wij hem tot den laagste der laagsten gemaakt.

 • 95:6

  Behalve degenen die gelooven en het goede doen; want deze zullen eene eindelooze belooning ontvangen.

 • 95:7

  Wat zal u dus hierna den dag des oordeels doen loochenen?

 • 95:8

  Is God niet de wijste rechter.

Paylaş
Tweet'le