96 ALAK

 • 96:1

  Lees in naam van uwen Heer, die alle dingen heeft geschapen.

 • 96:2

  Die den mensch van gestold bloed schiep.

 • 96:3

  Lees; want uw Heer is de weldadigste;

 • 96:4

  Die (den mensch) het gebruik van de pen leerde;

 • 96:5

  Die den mensch leerde, wat hij niet kende.

 • 96:6

  Waarlijk. Maar de mensch wordt weêrspannig.

 • 96:7

  Omdat hij ziet, dat hij overvloedige rijkdommen heeft.

 • 96:8

  Waarlijk, tot uw Heer zal de terugkeer van alles zijn.

 • 96:9

  Wat denkt gij van hem, die verbiedt.

 • 96:10

  Onzen dienaar als hij bidt?

 • 96:11

  Wat denkt gij, indien hij de ware richting zou volgen.

 • 96:12

  Of vroomheid bevelen?

 • 96:13

  Wat denkt gij, indien hij de goddelijke openbaringen van valschheid beschuldigt, en zijn rug toewendt?

 • 96:14

  Weet hij niet, dat God het ziet?

 • 96:15

  Ja, waarlijk indien hij niet ophoudt, zullen wij hem bij de haren van zijn voorhoofd grijpen,

 • 96:16

  Van zijn leugenachtig en zondig voorhoofd.

 • 96:17

  En laat hem zijn raad te zijner hulpe roepen.

 • 96:18

  Ook wij zullen de helsche wachten roepen, om hem in de hel te werpen.

 • 96:19

  Waarlijk, gehoorzaam hem niet, maar ga voort God te aanbidden, en tracht hem te naderen.

Paylaş
Tweet'le