26 ŞUARA

 • 26:1

  Ta Sin Mim

 • 26:2

  Dette er den klare skriftens ord.

 • 26:3

  Kanskje gremmer du deg til døde over at de ikke vil anta troen.

 • 26:4

  Om Vi vil, kan Vi sende ned over dem et tegn fra oven, som deres nakker vil forbli bøyet under.

 • 26:5

  Ingen ny formaning kommer til dem fra den Barmhjertige uten at de snur seg bort fra den.

 • 26:6

  De forkaster, men snart vil nyheter nå dem om det de drev ap med.

 • 26:7

  Legger de ikke merke til jorden, hvor mange herlige sorter Vi har latt vokse frem på den?

 • 26:8

  I dette er sannelig et jærtegn, men folk flest tror ikke.

 • 26:9

  Herren er i sannhet den Mektige, den Nåderike.

 • 26:10

  En gang kalte Herren på Moses: «Gå til det urettferdige folk,

 • 26:11

  Faraos folk! Vil de da ikke frykte Gud?»

 • 26:12

  Han svarte: «Herre, jeg frykter at de vil kalle meg løgner,

 • 26:13

  og mitt bryst vil snøre seg sammen og mitt tungebånd ikke løses. Så henvend Deg til Aron.

 • 26:14

  De har også en skyldanklage mot meg, og jeg frykter at de vil drepe meg.»

 • 26:15

  Han sa: «Å neida, men gå begge to med Vårt ord, og Vi skal være med dere og lytte til.

 • 26:16

  Gå til Farao, og si: ’Vi er sendebud for all verdens Herre!

 • 26:17

  Send med oss Israels barn!’»

 • 26:18

  Farao svarte: «Har vi ikke oppdratt deg blant oss som barn? Var ikke du hos oss mange år av ditt liv?

 • 26:19

  Og du gjorde den gjerning du gjorde, og var utakknemlig!»

 • 26:20

  Moses sa: «Jeg gjorde det den gang, da jeg var av dem som fór vill,

 • 26:21

  og så flyktet jeg, da jeg fryktet dere. Men Herren gav meg visdom, og gjorde meg til sendebud.

 • 26:22

  Er denne godhet du har vist meg en unnskyldning for å trellbinde Israels barn?»

 • 26:23

  Farao svarte: «Hva er da all verdens Herre?»

 • 26:24

  Han sa: «Herren over himlene og jorden og alt som mellom dem er, om dere hadde visshet.»

 • 26:25

  Da sa Farao til dem rundt seg: «Har dere hørt på maken!»

 • 26:26

  Moses sa: «Deres og deres henfarne fedres Herre.»

 • 26:27

  Da sa Farao: «Det sendebud som er sendt til dere, er visselig forrykt.»

 • 26:28

  Moses fortsatte: «Herren over øst og vest og alt som derimellom er, om dere forstår.»

 • 26:29

  Da sa Farao: «Hvis du antar en annen gud enn meg, vil jeg kaste deg rett i fengsel!»

 • 26:30

  Moses svarte: «Enn om jeg brakte deg noe som klargjør?»

 • 26:31

  Farao sa: «Så bring det, hvis du snakker sant.»

 • 26:32

  Så kastet Moses staven sin, og se, den ble en slange, tydelig og klart.

 • 26:33

  Og han trakk frem sin hånd, og se, den syntes hvit for dem som så på.

 • 26:34

  Da sa Farao til rådet rundt ham: «Dette er sannelig en habil trollmann!

 • 26:35

  Han vil fordrive dere fra deres land med trolldomskunstene sine. Hva foreslår dere?»

 • 26:36

  De svarte: «La det bero med ham og hans bror, og send oppbud til alle byer,

 • 26:37

  så de bringer deg alle dyktige trollmenn.»

 • 26:38

  Trollmennene ble samlet til fastsatt tid og dag.

 • 26:39

  Folket ble spurt: «Vil dere komme sammen?

 • 26:40

  Kanskje vi vil følge trollmennene om de blir vinnere.»

 • 26:41

  Da trollmennene hadde innfunnet seg, sa de til Farao: «Får vi en belønning om vi vinner?»

 • 26:42

  Og han svarte: «Ja, da blir dere av min nærmeste krets.»

 • 26:43

  Moses sa til dem: «Kast det dere vil kaste!»

 • 26:44

  Så kastet de sine tau og staver, og sa: «Ved Faraos makt, vi skal sannelig vinne!»

 • 26:45

  Så kastet Moses sin stav, og se, den slukte det de hadde svindlet i hop.

 • 26:46

  Og trollmennene måtte kaste seg ned i ærefrykt, og sa:

 • 26:47

  «Vi tror på all verdens Herre,

 • 26:48

  – Mose og Arons Herre!»

 • 26:49

  Da sa Farao: «Tror dere denne mannen før jeg har gitt dere tillatelse? Han er vel deres læremester som har lært dere trolldom. Nå skal dere får å vite! Jeg skal sannelig hugge av deres hender og føtter i kryss, og så korsfeste dere alle sammen.»

 • 26:50

  De svarte: «Det gjør ingenting! Vi vender tilbake til vår Herre.

 • 26:51

  Vi ønsker inderlig at vår Herre må tilgi oss våre feiltrinn, siden vi er de første troende.»

 • 26:52

  Så gav Vi Moses denne inspirasjon: «Dra av gårde med Mine tjenere nattestid! Dere blir nok forfulgt.»

 • 26:53

  Så sendte Farao opprop til byene,

 • 26:54

  «Disse er bare en liten flokk,

 • 26:55

  men de har forarget oss,

 • 26:56

  skjønt vi er tallrike og på vakt.»

 • 26:57

  Så Vi fordrev dem fra haver og kilder

 • 26:58

  og skatter og et fint bosted.

 • 26:59

  Slik var det. Og Vi lot Israels barn arve det.

 • 26:60

  Men egypterne forfulgte dem på vei østover, og

 • 26:61

  da de to hærskarer fikk øye på hverandre, sa folket til Moses: «Vi blir innhentet!»

 • 26:62

  Moses sa: «Å nei, Herren er med meg! Han vil lede meg.»

 • 26:63

  Og Vi gav Moses denne inspirasjon. «Slå havet med din stav!» Og det delte seg, og hver side var som et stort fjell.

 • 26:64

  Vi lot de andre komme derhen.

 • 26:65

  Og Vi reddet Moses og dem som var med ham, alle sammen,

 • 26:66

  og så druknet Vi de andre.

 • 26:67

  I dette er visselig et tegn! Men folk flest tror ikke.

 • 26:68

  Sannelig, Herren er den Mektige, den Nåderike.

 • 26:69

  Les frem for dem historien om Abraham!

 • 26:70

  En gang sa han til sin far og sitt folk: «Hva er det dere tilber?»

 • 26:71

  De svarte: «Vi tilber avguder, og fortsetter å holde oss til dem.»

 • 26:72

  Da sa han: «Hører de dere, når dere ber?

 • 26:73

  Eller gir de dere gagn eller skade?»

 • 26:74

  De svarte: «Nei, men vi fant at våre fedre gjorde dette.»

 • 26:75

  Han sa: «Hva mener dere om dem dere har tilbedt,

 • 26:76

  dere og deres henfarne fedre?

 • 26:77

  De er en fiende for meg. Ikke så med all verdens Herre!

 • 26:78

  Som har skapt meg, og gir meg ledelse,

 • 26:79

  som gir meg mat og drikke,

 • 26:80

  som helbreder meg når jeg er syk,

 • 26:81

  som lar meg dø og så gir meg liv,

 • 26:82

  som jeg inderlig håper vil tilgi meg mine feiltrinn på dommens dag.

 • 26:83

  Herre, gi meg visdom, og foren meg med de rettferdige

 • 26:84

  og gi meg et godt ettermæle blant kommende slekter.

 • 26:85

  Gjør meg til arving av lykksalighetens have.

 • 26:86

  Tilgi min far! Han var av de villfarende.

 • 26:87

  Gjør meg ikke til skamme på den dag da alle gjenoppvekkes,

 • 26:88

  den dag da verken rikdom eller barn gagner,

 • 26:89

  kun den som kommer til Gud med et rent hjerte.»

 • 26:90

  Og paradiset bringes nær de gudfryktige.

 • 26:91

  Og helvete bringes for øynene på de villfarende.

 • 26:92

  Det sies til dem: «Hvor er nå det som dere tilbad

 • 26:93

  utenom Gud? Kan de hjelpe dere, eller seg selv?»

 • 26:94

  Så kastes de inn i det, både de og forførerne

 • 26:95

  og Satans skarer, alle sammen.

 • 26:96

  Og de sier, mens de krangler:

 • 26:97

  «Ved Gud, vi var sannelig i klar villfarelse

 • 26:98

  da vi satte dere på linje med all verdens Herre.

 • 26:99

  Det var synderne som villedet oss.

 • 26:100

  Og nå har vi ingen til å tale vår sak,

 • 26:101

  ingen god venn.

 • 26:102

  Kunne vi bare gjøre det hele om igjen, og bli troende!»

 • 26:103

  I dette er visselig et jærtegn! Men folk flest tror ikke.

 • 26:104

  Herren er den Mektige, den Nåderike.

 • 26:105

  Noas folk kalte sendebudene for løgnere,

 • 26:106

  da deres bror Noa sa til dem: «Vil dere ikke være gudfryktige?

 • 26:107

  Jeg er et pålitelig sendebud til dere,

 • 26:108

  så frykt Gud, og adlyd meg!

 • 26:109

  Jeg ber dere ikke om noen lønn for dette, min lønn er en sak for all verdens Herre.

 • 26:110

  Så frykt Gud, og adlyd meg.»

 • 26:111

  De svarte: «Skal vi ha tiltro til deg, som bare de laveste lag slutter seg til?»

 • 26:112

  Han sa: «Jeg kjenner ikke til hva de har gjort.

 • 26:113

  Deres regnskap er Herrens sak, om dere bare ante.

 • 26:114

  Jeg driver ikke de troende bort!

 • 26:115

  Jeg er bare en klar advarer.»

 • 26:116

  De sa de: «Hvis du ikke holder opp, Noa, vil du bli steinjaget.»

 • 26:117

  Han sa: «Herre, mitt folk kaller meg løgner.

 • 26:118

  Finn Du en ordning mellom meg og dem, og redd meg og de troende som er med meg.»

 • 26:119

  Så reddet Vi ham og dem som var med ham i det fullastede skip.

 • 26:120

  Derpå druknet Vi dem som var igjen.

 • 26:121

  Heri er visselig et tegn! Men folk flest tror ikke.

 • 26:122

  Herren er den Mektige, den Nåderike.

 • 26:123

  Folket Ad kalte sendebudene for løgnere,

 • 26:124

  da deres bror Hod sa til dem: «Vil dere ikke være gudfryktige?

 • 26:125

  Jeg er et pålitelig sendebud til dere,

 • 26:126

  så frykt Gud, og adlyd meg!

 • 26:127

  Jeg ber dere ikke om noen lønn for dette. Min lønn er en sak for all verdens Herre.

 • 26:128

  Bygger dere på hver høyde et symbolsk tegn til ingen nytte,

 • 26:129

  og legger dere til borger, kanskje dere skal leve evig?

 • 26:130

  Og når dere går til angrep, angriper dere som voldsmenn.

 • 26:131

  Så frykt Gud, og adlyd meg,

 • 26:132

  frykt Ham som har hjulpet dere til alt dere vet,

 • 26:133

  hjulpet dere til fe og sønner,

 • 26:134

  haver og kilder!

 • 26:135

  Jeg frykter for at dere vil rammes av en svær dags straff.»

 • 26:136

  De svarte: «Det er det samme for oss om du formaner eller ikke formaner.

 • 26:137

  Dette er bare tradisjoner fra de henfarne.

 • 26:138

  Vi rammes ikke av straff!»

 • 26:139

  De kalte ham løgner, og Vi tilintetgjorde dem. Heri er visselig et tegn! Men folk flest tror ikke.

 • 26:140

  Herren er den Mektige, den Nåderike.

 • 26:141

  Folket Thamod kalte sendebudene for løgnere,

 • 26:142

  da deres bror Salih sa til dem: «Vil dere ikke være gudfryktige?

 • 26:143

  Jeg er et pålitelig sendebud til dere,

 • 26:144

  så frykt Gud, og adlyd meg!

 • 26:145

  Jeg ber dere ikke om noen lønn for dette. Min lønn er en sak for all verdens Herre.

 • 26:146

  Vil dere bli latt i fred med alt som her er,

 • 26:147

  haver og kilder,

 • 26:148

  åkerland og palmer med fine fruktkolber?

 • 26:149

  Og glade og fornøyde å hugge dere ut boliger i fjellsidene?

 • 26:150

  Så frykt Gud, og adlyd meg!

 • 26:151

  Hør ikke etter de lettsindiges påbud,

 • 26:152

  de som anstifter fordervelse på jorden og ikke setter tingene på rett plass.»

 • 26:153

  De svarte: «Du er bare en forhekset mann,

 • 26:154

  du er bare et vanlig menneske som oss! Kom med et jærtegn, om du snakker sant.»

 • 26:155

  Han sa: «Dette er en kamelhoppe. Hun skal ha drikke, og dere skal ha drikke på bestemte dager.

 • 26:156

  Gjør henne ikke noe ondt, så ikke en svær dags straff tar dere.»

 • 26:157

  Men de mishandlet henne, og det kom de til å angre!

 • 26:158

  For straffen tok dem. Heri er visselig et tegn! Men folk flest tror ikke.

 • 26:159

  Herren er den Mektige, den Nåderike.

 • 26:160

  Lots folk kalte sendebudene for løgnere,

 • 26:161

  da deres bror Lot sa til dem: «Vil dere ikke være gudfryktige?

 • 26:162

  Jeg er et pålitelig sendebud til dere,

 • 26:163

  så frykt Gud, og adlyd meg!

 • 26:164

  Jeg ber dere ikke om noen lønn for dette. Min lønn er en sak for all verdens Herre.

 • 26:165

  Er det slik at dere holder dere til menn fortrinnsvis,

 • 26:166

  og forsømmer deres hustruer som Herren har skapt for dere? Nei, dere er et folk som går over grensen.»

 • 26:167

  De svarte: «Hvis du ikke holder opp, Lot, vil du bli jaget bort.»

 • 26:168

  Da sa han: «Jeg avskyr i sannhet det dere gjør!

 • 26:169

  Herre, redd meg og mine fra det de bedriver.»

 • 26:170

  Så reddet Vi ham og hans, alle sammen,

 • 26:171

  unntatt en gammel kone blant de gjenværende.

 • 26:172

  Så ødela Vi de andre.

 • 26:173

  Vi lot et regn regne over dem. Ondt er regnet til dem som er advart.

 • 26:174

  Heri er visselig et tegn! Men folk flest tror ikke.

 • 26:175

  Herren er den Mektige, den Nåderike.

 • 26:176

  Skogfolket kalte sendebudene for løgnere,

 • 26:177

  da Shoaib sa til dem: «Vil dere ikke være gudfryktige?

 • 26:178

  Jeg er et pålitelig sendebud til dere,

 • 26:179

  så frykt Gud, og adlyd meg!

 • 26:180

  Jeg ber dere ikke om noen lønn for dette. Min lønn er en sak for all verdens Herre.

 • 26:181

  Gi fullt mål, og vær ikke av dem som snyter.

 • 26:182

  Vei med riktig vekt,

 • 26:183

  og snyt ikke folk på det som er deres. Stift ikke urett og fordervelse i landet.

 • 26:184

  Frykt Ham som har skapt dere og de henfarne slekter.»

 • 26:185

  De svarte: «Du er bare en forhekset mann,

 • 26:186

  du er bare et vanlig menneske som oss! Vi holder deg for å være en løgner.

 • 26:187

  La falle over oss stykker av himmelen, om du snakker sant.»

 • 26:188

  Han sa: «Herren kjenner vel til hva dere bedriver.»

 • 26:189

  De kalte ham løgner, men så tok skyggens dags straff dem. Det var i sannhet en svær dags straff.

 • 26:190

  Heri er visselig et tegn! Men folk flest tror ikke.

 • 26:191

  Herren er den Mektige, den Nåderike.

 • 26:192

  Dette er en åpenbaring fra all verdens Herre,

 • 26:193

  den betrodde Ånd steg ned med den

 • 26:194

  til ditt hjerte, så du kunne bli en advarer

 • 26:195

  på klart, arabisk språk.

 • 26:196

  Den finnes i de gamles skrifter!

 • 26:197

  Er det da ikke et tegn for dem at Israels skriftlærde kjenner til den?

 • 26:198

  Hadde Vi sendt den til noen blant de fremmede folk,

 • 26:199

  og han hadde fremlest den for dem, så ville de ikke ha trodd på den.

 • 26:200

  Slik bringer Vi den inn i syndernes hjerter.

 • 26:201

  Men de tror ikke på den, før de ser den smertefulle straff,

 • 26:202

  så den vil komme over dem plutselig, uten at de aner noe.

 • 26:203

  Og de vil si: «Kan vi få utsettelse?»

 • 26:204

  Skulle de be om å få Vår straff påskyndet?

 • 26:205

  Hva synes du? Vi har latt dem nyte livet i årevis,

 • 26:206

  og så kommer det over dem som er stilt dem i utsikt.

 • 26:207

  De gode dager de fikk nyte hjelper dem ikke!

 • 26:208

  Ingen by har Vi ødelagt uten at den hadde fått advarere

 • 26:209

  til påminnelse. Vi var ikke urettferdige!

 • 26:210

  Satanene har ikke brakt Koranen ned.

 • 26:211

  Det passer seg ikke for dem, og de kan det heller ikke.

 • 26:212

  De er avskåret fra å snappe opp noe.

 • 26:213

  Så påkall ingen gud ved Guds side, så du havner blant dem som lider straff.

 • 26:214

  Advar din familie og dine nærmeste.

 • 26:215

  Brus ikke med vingene, men senk din vinge overfor de troende som følger deg.

 • 26:216

  Om de ikke lyder deg, så si: «Jeg er ansvarsfri for det dere gjør.»

 • 26:217

  Forlat deg på den Mektige, den Nåderike,

 • 26:218

  som ser deg der du står,

 • 26:219

  og når du ferdes blant de bedende.

 • 26:220

  Han er den Hørende, den Allvitende.

 • 26:221

  Skal Jeg fortelle dere hvem satanene slår seg ned på?

 • 26:222

  De slår seg ned på enhver som er syndbelastet og falsk,

 • 26:223

  og forteller ham hva de har hørt. Men de fleste av dem er løgnere.

 • 26:224

  Likeledes skaldene, de forførte følger dem.

 • 26:225

  Har du ikke sett at de streifer om i alle daler,

 • 26:226

  og uttaler det de ikke selv praktiserer?

 • 26:227

  Unntatt er de som tror og lever rettskaffent og ideligen kommer Gud i hu, som finner hjelp når de har lidt urett. De som gjør urett skal få vite hvilken skjebne de vender seg mot.

Paylaş
Tweet'le