37 SAFFAT

 • 37:1

  Ved dem på rad og rekke,

 • 37:2

  de barskt tilrettevisende,

 • 37:3

  som leser opp formaningen.

 • 37:4

  Sannelig, deres Gud er én,

 • 37:5

  Herren over himlene og jorden, og det som mellom dem er, soloppgangens Herre!

 • 37:6

  Vi har prydet den nederste himmel med stjernenes pryd,

 • 37:7

  Og som et vern mot hver opprørsk Satan.

 • 37:8

  De kan ikke avlytte det himmelske råd, for de angripes fra alle kanter for å forjages,

 • 37:9

  og de har i vente en varig straff,

 • 37:10

  unntatt en enkelt som snapper opp litt, og så forfølges av en gnistrende flamme.

 • 37:11

  Be dem uttale seg: Er menneskene vanskeligere å skape, eller annet Vi har skapt? Vi skapte dem av myk leire!

 • 37:12

  Nei, du undrer deg, og de spotter.

 • 37:13

  Når de formanes, husker de ikke,

 • 37:14

  og når de ser et jærtegn, håner de,

 • 37:15

  og sier: «Dette er skjær magi!

 • 37:16

  Når vi er døde og er blitt jord og knokler,

 • 37:17

  skal vi da gjenoppvekkes, og våre henfarne fedre?»

 • 37:18

  Si: «Ja, og i all underdanighet.»

 • 37:19

  Det lyder bare et stort skrik, og så kan de se.

 • 37:20

  Og de sier: «Trøste oss, dette er dommens dag.»

 • 37:21

  Dette er avgjørelsens dag, som dere holdt for løgn.

 • 37:22

  «Samle sammen de som handlet ondt, og deres hustruer, og det de tilbad,

 • 37:23

  utenom Gud, og før dem til veien til helvete!

 • 37:24

  Og still dem opp! De skal trekkes til regnskap.

 • 37:25

  Hva er i veien med dere, så dere ikke hjelper hverandre?»

 • 37:26

  Nei, på denne dag kapitulerer de,

 • 37:27

  går hen til hverandre i samtale og sier:

 • 37:28

  «Dere pleide å komme til oss fra høyre side?»

 • 37:29

  Disse svarer: «Nei, dere var så allikevel ikke troende.

 • 37:30

  Vi hadde ingen makt over dere. Nei, dere var opprørske folk.

 • 37:31

  Nå er Herrens ord realitet for oss, vi får smake det.

 • 37:32

  Vi forførte dere. Vi var selv på villstrå.»

 • 37:33

  Denne dag har de alle sin del i straffen.

 • 37:34

  Slik gjør Vi med synderne,

 • 37:35

  for når man sa til dem: «Det er ingen gud utenom Gud,» viste de hovmod,

 • 37:36

  og sa: «Skal vi oppgi våre guder for en besatt rimsmed?»

 • 37:37

  Nei, han brakte sannheten, og stadfestet sendebudene.

 • 37:38

  Dere skal visselig få smake den smertelige straff,

 • 37:39

  og ikke belønnes for annet enn det dere har gjort.

 • 37:40

  Unntatt er Guds oppriktige tjenere.

 • 37:41

  Disse har i vente den omsorg som er kunngjort,

 • 37:42

  frukt, og de blir gjort ære på

 • 37:43

  i lykksalighetens haver,

 • 37:44

  på leier overfor hverandre,

 • 37:45

  og et drikkebeger går rundt blant dem, fylt fra en kilde,

 • 37:46

  rent og velsmakende for dem som drikker,

 • 37:47

  hvori ingen beruselse er, og de blir ikke utmattet.

 • 37:48

  Hos dem er storøyde jomfruer med blyge blikk,

 • 37:49

  de er som velbeskyttede perler.

 • 37:50

  De vender seg mot hverandre idet de samtaler.

 • 37:51

  En av dem sier: «Jeg hadde en venn, som sa:

 • 37:52

  ’Hører du til dem som holder det for sant?

 • 37:53

  At når vi er døde og er blitt jord og knokler, kommer vi for dommen?’»

 • 37:54

  Og han fortsetter: «Skal vi kikke ned?»

 • 37:55

  Så kikker han, og ser ham midt i helvete, og sier:

 • 37:56

  «Ved Gud! Du var nær ved å styrte meg i fordervelsen!

 • 37:57

  Hadde det ikke vært for Herrens nåde, ville jeg måttet møte der.

 • 37:58

  Skal vi bare dø

 • 37:59

  vår første død, og ikke bli straffet?

 • 37:60

  Det er den store seier!

 • 37:61

  For noe slikt må de strevende streve!»

 • 37:62

  Hva er å foretrekke som gjestfrihet, dette, eller Zaqqumtreet i helvete?

 • 37:63

  Dette har Vi gjort til en prøvelse for de urettferdige.

 • 37:64

  Det er et tre som vokser opp fra helvetes grunn,

 • 37:65

  og dets fruktkolber ser ut som satanhoder.

 • 37:66

  De spiser av det, og fyller sin buk fra det,

 • 37:67

  og derpå får de et brygg av kokende vann.

 • 37:68

  Så vender de tilbake til helvetesilden.

 • 37:69

  De fant sine fedre på villspor.

 • 37:70

  Men de haster frem i deres spor.

 • 37:71

  Før dem fór de fleste av deres forfedre vill.

 • 37:72

  Vi sendte ut blant dem advarere,

 • 37:73

  men se, hva enden ble for de advarte!

 • 37:74

  Unntatt Guds oppriktige tjenere.

 • 37:75

  Noa ropte til Oss. Hvor utmerket er Vi som svarer!

 • 37:76

  Og Vi reddet ham og hans fra den store nød,

 • 37:77

  og Vi lot hans etterkommere bli overlevende.

 • 37:78

  Og Vi etterlot om ham blant senere slektledd disse ord:

 • 37:79

  «Fred over Noa blant all verdens mennesker.»

 • 37:80

  Slik lønner Vi dem som handler vel!

 • 37:81

  Han er en av Våre troende tjenere!

 • 37:82

  Så druknet Vi resten.

 • 37:83

  Av hans sort var også Abraham,

 • 37:84

  da han kom til Herren med et rent hjerte, og

 • 37:85

  sa til sin far og sitt folk: «Hva er det dere tilber?

 • 37:86

  Vil dere på falsk vis ha guder fremfor Gud?

 • 37:87

  Hva er da deres mening om all verdens Herre?»

 • 37:88

  Og han kastet et blikk på stjernene, og sa:

 • 37:89

  «Jeg er nok syk.»

 • 37:90

  Da snudde de seg rundt og gikk bort fra ham.

 • 37:91

  Så vendte han seg til deres guder, og sa: «Vil dere ikke spise?

 • 37:92

  Hva feiler det dere siden dere ikke snakker?»

 • 37:93

  Så gikk han innpå dem, og slo dem med sin høyre hånd.

 • 37:94

  Da kom de løpende hen til ham.

 • 37:95

  Han sa: «Tilber dere noe som dere har meislet til,

 • 37:96

  skjønt det er Gud som har skapt dere og alt dere lager?»

 • 37:97

  De sa: «Lag ham en ovn, og kast ham inn i ilden!»

 • 37:98

  De ville prøve et knep med ham, men Vi gjorde at de selv kom til kort.

 • 37:99

  Abraham sa: «Jeg går hen til Herren. Han vil lede meg.

 • 37:100

  Herre, gi meg en sønn av de rettferdige!»

 • 37:101

  Og Vi bebudet ham en mild sønn.

 • 37:102

  Da han var stor nok til å gå ham til hånde, sa Abraham: «Min sønn, jeg så i en drøm at jeg skal ofre deg. Tenk over hva du synes.» Han svarte: «Min far, gjør det som du er pålagt. Du vil finne meg standhaftig, om Gud vil.»

 • 37:103

  Da de hadde underkastet seg påbudet, og han hadde lagt sønnen

 • 37:104

  med ansiktet ned, ropte vi til ham: «Abraham!

 • 37:105

  Du har rettet deg etter drømmesynet! Slik lønner Vi dem som handler vel.

 • 37:106

  Dette var visselig en klar prøvelse.»

 • 37:107

  Og Vi løste ham ut ved et opphøyet offer.

 • 37:108

  Vi etterlot om ham blant senere slektledd disse ord:

 • 37:109

  «Fred over Abraham.»

 • 37:110

  Slik lønner Vi dem som handler vel.

 • 37:111

  Han var en av Våre troende tjenere.

 • 37:112

  Og Vi bebudet ham Isak, en profet, en av de rettferdige.

 • 37:113

  Og Vi velsignet ham og Isak. Blant deres etterkommere handler noen vel, og andre belaster seg med åpenbar urett.

 • 37:114

  Vi viste også godhet mot Moses og Aron,

 • 37:115

  og Vi reddet dem og deres folk fra den store nød,

 • 37:116

  og hjalp dem, så de vant seier.

 • 37:117

  Vi gav dem den tydelige skriften,

 • 37:118

  og ledet dem på rett vei.

 • 37:119

  Vi etterlot om dem hos senere slektledd disse ord:

 • 37:120

  «Fred over Moses og Aron!»

 • 37:121

  Slik lønner Vi dem som handler vel.

 • 37:122

  De var av Våre troende tjenere.

 • 37:123

  Elias var også et av sendebudene,

 • 37:124

  da han sa til sitt folk: «Vil dere ikke vise gudsfrykt?

 • 37:125

  Vil dere påkalle Bal, og oppgi den beste skaper?

 • 37:126

  Gud, deres Herre, og deres henfarne fedres Herre?»

 • 37:127

  Men de holdt ham for løgner, så de vil måtte møte for dommen.

 • 37:128

  Unntatt er Guds oppriktige tjenere.

 • 37:129

  Vi etterlot om ham hos senere slektledd disse ord:

 • 37:130

  «Fred over Elias!»

 • 37:131

  Slik lønner Vi dem som handler vel.

 • 37:132

  Han var en av Våre troende tjenere.

 • 37:133

  Lot var også et av sendebudene,

 • 37:134

  da Vi reddet ham og alle hans,

 • 37:135

  unntatt en gammel kone som ble igjen.

 • 37:136

  Så utslettet Vi de andre.

 • 37:137

  Dere ferdes forbi dem

 • 37:138

  sent og tidlig. Vil dere da ikke forstå?

 • 37:139

  Jonas var også et av sendebudene,

 • 37:140

  da han flyktet om bord i det fullastede skip,

 • 37:141

  og kastet lodd med mannskapet, og tapte.

 • 37:142

  Så slukte hvalen ham, idet han var klanderverdig.

 • 37:143

  Hadde han ikke vært av dem som priser Gud,

 • 37:144

  ville han forblitt i dens buk til oppstandelsens dag.

 • 37:145

  Men Vi kastet ham opp på en øde strand, og han var syk.

 • 37:146

  Og Vi lot vokse opp over ham en vekst.

 • 37:147

  Så sendte Vi ham til hundre tusen, eller mer,

 • 37:148

  og de ble troende. Og Vi lot dem nyte livet inntil videre.

 • 37:149

  Be dem uttale seg, er det slik at Herren har døtre, mens de har sønner?

 • 37:150

  Har Vi skapt englene av kvinnekjønn, mens de var til stede?

 • 37:151

  Sier de ikke i sin løgnaktighet:

 • 37:152

  «Gud har lagt seg til barn?» De er visselig løgnere!

 • 37:153

  Skulle Han foretrekke døtre fremfor sønner?

 • 37:154

  Hva er i veien med deres dømmekraft?

 • 37:155

  Vil dere ikke tenke etter?

 • 37:156

  Har dere noen klar autorisasjon?

 • 37:157

  Legg frem skriften som dere har, om dere snakker sant!

 • 37:158

  De har laget slektskap mellom ham og dsjinnene, skjønt dsjinnene vel vet at de må møte for dommen.

 • 37:159

  Ære være Gud, fjernt borte fra det de påstår.

 • 37:160

  Unntatt er Guds oppriktige tjenere.

 • 37:161

  Dere og det dere tilber,

 • 37:162

  dere kan ikke forføre noen mot Ham,

 • 37:163

  unntatt den som vil havne i Ilden.

 • 37:164

  Det er ingen av oss som ikke har sin bestemte plass!

 • 37:165

  Vi er det, som stiller opp i rad og rekke!

 • 37:166

  Vi er det, som priser Gud!

 • 37:167

  Om de nå sa:

 • 37:168

  «Hadde vi bare hatt en formaning fra de henfarne,

 • 37:169

  så skulle vi vært Guds oppriktige tjenere.»

 • 37:170

  Men de forkaster den. De skal få å vite!

 • 37:171

  Visselig, Vårt ord er tidligere gitt til Våre tjenere, utsendingene,

 • 37:172

  og de er det som blir ytet hjelp.

 • 37:173

  Visselig, våre skarer, de vil vinne seieren.

 • 37:174

  Snu deg vekk fra dem inntil videre,

 • 37:175

  og hold øye med dem. De skal få se!

 • 37:176

  Ber de om å få Vår straff påskyndet?

 • 37:177

  Når den står for døren, blir det en ond morgen for dem som ble advart!

 • 37:178

  Snu deg vekk fra dem inntil videre,

 • 37:179

  og hold et øye. De skal få se!

 • 37:180

  Ære være Herren, maktens Herre, fjernt borte fra det de påstår!

 • 37:181

  Fred over sendebudene!

 • 37:182

  Lovet være Gud, all verdens Herre!

Paylaş
Tweet'le