44 DUHAN

 • 44:1

  Ha Mim

 • 44:2

  Ved den klare skrift!

 • 44:3

  Vi har åpenbart den i en velsignet natt. Vi sender alltid advarsler.

 • 44:4

  I denne natt bestemmes alle visdoms saker

 • 44:5

  ved Vårt bud. Vi sender alltid ut,

 • 44:6

  som en nåde fra Herren. Han er den Hørende, den Allvitende.

 • 44:7

  Herren over himlene og jorden og alt som mellom dem er, om dere har overbevisningens tro.

 • 44:8

  Det er ingen gud unntatt Ham. Han gir liv og død, deres og deres henfarne fedres Herre.

 • 44:9

  Nei, de er i tvil, og driver sitt spill.

 • 44:10

  Men se opp for en dag da himmelen bringer en tydelig røyk,

 • 44:11

  som dekker menneskene. Dette er en smertelig straff.

 • 44:12

  «Herre, ta bort fra oss denne straffedom, vi tror!»

 • 44:13

  Men hvordan skulle formaningen nå dem, når et klart sendebud kom til dem,

 • 44:14

  og de så snudde seg vekk fra ham, og sa: «Han er opplært, besatt?»

 • 44:15

  Vi skal ta bort straffedommen en stund, men dere faller nok tilbake.

 • 44:16

  Men den dag da Vi slår hardt til! Vi vil ta hevn.

 • 44:17

  Vi satte Faraos folk på prøve før dem, idet et verdig sendebud kom til dem:

 • 44:18

  «Overgi til meg Guds tjenere! Jeg er et pålitelig sendebud til dere!

 • 44:19

  Sett dere ikke opp mot Gud! Jeg kommer til dere med klar autoritet.

 • 44:20

  Jeg søker tilflukt hos min Herre og deres Herre, så dere ikke må steinjage meg.

 • 44:21

  Om dere ikke tror meg, så gå bort fra meg.»

 • 44:22

  Så påkalte han sin Herre: «Disse er syndige mennesker.»

 • 44:23

  Gud svarte: «Dra av gårde med Mine tjenere nattestid! Dere vil bli forfulgt!

 • 44:24

  Etterlat havet som det er, for de er en hær som skal druknes.»

 • 44:25

  Hvor mange haver og kilder,

 • 44:26

  åkrer og utsøkte boliger etterlot de!

 • 44:27

  Og velstand som de hadde gledet seg over!

 • 44:28

  Slik var det, Vi lot et annet folk ta det i arv.

 • 44:29

  Himmel og jord gråt ikke over dem. De fikk ingen utsettelse.

 • 44:30

  Vi reddet Israels barn fra den ydmykende plage, fra Farao.

 • 44:31

  Han var stor på det, og lettsindig.

 • 44:32

  Vi har med omtanke utvalgt dem fremfor all verden,

 • 44:33

  og sendte dem tegn som innebar en åpenbar prøvelse.

 • 44:34

  Disse menneskene sier:

 • 44:35

  «Det er ikke noe annet enn vår første død! Vi blir ikke gjenoppvekket.

 • 44:36

  Bring oss våre forfedre, om dere snakker sant!»

 • 44:37

  Er de bedre enn Tubbas folk, og synderne før dem, som Vi utslettet?

 • 44:38

  Vi har ikke skapt himlene og jorden og alt som derimellom er, som lek!

 • 44:39

  Vi skapte dem på alvor. Men folk flest vet ikke.

 • 44:40

  Avgjørelsens dag er fristen for dem alle.

 • 44:41

  På denne dag kan ingen herre gjøre noe for den han har ansvar for, de får ingen hjelp,

 • 44:42

  unntatt dem Herren forbarmer seg over. Han er den Mektige, den Nåderike.

 • 44:43

  Helvetestreet Zaqqum

 • 44:44

  er synderens mat,

 • 44:45

  som flytende metall vil det koke i maven

 • 44:46

  som kokende vann koker!

 • 44:47

  «Ta ham, og slep ham inn midt i helvete,

 • 44:48

  og pøs over hans hode det kokende vannets straff!

 • 44:49

  Bare smak! Du var jo så mektig og høyt i ære!

 • 44:50

  Dette er det dere tvilte på.»

 • 44:51

  Men de gudfryktige er i et trygt bosted,

 • 44:52

  blant haver og kilder,

 • 44:53

  kledd i silke og brokade, plassert overfor hverandre.

 • 44:54

  Slik er det. Og vi fører dem sammen med mørkøyde paradisjomfruer.

 • 44:55

  Der kan de be om all slags frukt i trygghet.

 • 44:56

  Der smaker de ikke døden etter den første død. Han har bevart dem fra helvetes straff

 • 44:57

  ved Herrens nåde. Dette er den store seier.

 • 44:58

  Vi har gjort Koranen lett tilgjengelig ved ditt eget tungemål, så de må komme til ettertanke.

 • 44:59

  Så vær på vakt! De er også på vakt.

Paylaş
Tweet'le