50 KAF

 • 50:1

  Ved den ærefulle Koran!

 • 50:2

  Nei, de undrer seg over at en advarer er kommet til dem fra deres egne rekker, og den vantro sier: «Dette er en selsom ting!

 • 50:3

  Når vi er døde og er blitt til jord? Det ville være en usannsynlig tilbakevending!»

 • 50:4

  Vi vet hva jorden tar av dem. Hos Oss er en Bok som inneholder alt!

 • 50:5

  Nei, de fornektet sannheten da den kom til dem, så de befinner seg i en floket situasjon.

 • 50:6

  Har de ikke sett på himmelen over seg, hvordan Vi har laget den og prydet den, og den er uten en sprekk?

 • 50:7

  Og jorden har Vi bredt ut, og satt faste fjell på den, og Vi har latt vokse frem på den all slags herlige arter,

 • 50:8

  til innsikt og ettertanke for hver botferdig Guds tjener.

 • 50:9

  Vi sender fra oven velsignet vann og frembringer derved haver og korn til å høste,

 • 50:10

  og høyt ragende palmer med tette fruktklaser,

 • 50:11

  til livsunderhold for Guds tjenere. Derved har Vi gitt liv til et land i dvale. Slik blir oppstandelsen!

 • 50:12

  Fornektet sannheten har før dem Noas folk, Brønnfolket, Thamod,

 • 50:13

  Ad, Farao, Lots brødre

 • 50:14

  Skogfolket og Tubbas folk. Alle holdt sendebudene for løgnere, og min trussel ble realitet.

 • 50:15

  Har vel den første skapelsen gjort Oss kraftløse? Nei, men de er i tvil om en ny skapelse.

 • 50:16

  Vi har skapt mennesket, og Vi vet hvor hans tanker vandrer. Vi er ham nærmere enn halspulsåren.

 • 50:17

  Når de to noterende engler noterer, sittende på høyre og venstre side,

 • 50:18

  kan han ikke si et ord uten at en overvåker er klar hos ham.

 • 50:19

  I dødsuklarheten kommer sannheten: «Dette er det du skydde.»

 • 50:20

  Og det støtes i basunen. «Dette er dagen det ble truet med.»

 • 50:21

  Alle kommer sammen med en som jager på, og et vitne,

 • 50:22

  «Du brydde deg ikke om dette, så nå har Vi tatt bort ditt slør, og ditt syn er i dag skarpt.»

 • 50:23

  Og hans følgesvenn vil si: «Dette er det som er gjort klart fra min side.»

 • 50:24

  Det lyder: «Dere to, kast i helvete hver oppsetsig vantro

 • 50:25

  som forhindrer det som godt er, som går over grensen, som sår tvil,

 • 50:26

  som setter en gud ved Guds side, kast ham i svær straff!»

 • 50:27

  Og hans følgesvenn vil si: «Jeg har ikke satt ham opp, han var langt kommen i villfarelse.»

 • 50:28

  Han sier: «Strides ikke i Mitt nærvær! Jeg har sendt dere advarsler i forveien,

 • 50:29

  og ordet forandres ikke hos Meg. Jeg gjør ikke Mine tjenere urett.»

 • 50:30

  På den dag sier Vi til helvete: «Er du fullpakket?» Og det svarer: «Finnes det enda flere?»

 • 50:31

  Og paradiset blir brakt nær de gudfryktige, ikke langt borte.

 • 50:32

  «Dette er det dere ble lovet, hver botferdig og påpasselig,

 • 50:33

  som frykter den Barmhjertige i det skjulte, og kommer med et botferdig hjerte!

 • 50:34

  Tred inn i fred! Dette er evighetens dag.»

 • 50:35

  Der får de alt de ønsker, og hos Oss er mer til!

 • 50:36

  Hvor mange slektledd har Vi ikke utslettet før dem, mer fryktinngytende enn dem. De streifer rundt i landet, mon der var et tilfluktssted?

 • 50:37

  I dette er visselig en påminnelse for den som har hjertets forstand, eller gir øre med våken oppmerksomhet.

 • 50:38

  Vi skapte himlene og jorden og det som mellom dem er på seks dager, og ingen tretthet rørte Oss.

 • 50:39

  Så tål det de sier og lovpris Herren ved soloppgang og solnedgang,

 • 50:40

  og om natten pris Ham også, og etter bønnen.

 • 50:41

  Lytt etter den dag da utroperen roper fra et nært sted,

 • 50:42

  den dag da de virkelig hører skriket. Det er oppstandelsens dag!

 • 50:43

  Det er Vi som gir liv og død, og hos Oss er reisens mål.

 • 50:44

  Den dag jorden spalter seg for de døde, og de haster frem, dette er en samling som er lett for Oss.

 • 50:45

  Vi kjenner vel til det de sier. Du kan ikke tvinge dem. Men forman med Koranen dem som frykter Min trussel.

Paylaş
Tweet'le