51 ZARİYAT

 • 51:1

  Ved dem som skrider hurtig frem,

 • 51:2

  de lastbærende,

 • 51:3

  de lett glidende,

 • 51:4

  de som fordeler ting!

 • 51:5

  Det som dere er truet med er visselig sant,

 • 51:6

  og dommen inntreffer for visst!

 • 51:7

  Ved himmelen med alle sine baner,

 • 51:8

  dere fører motstridende tale,

 • 51:9

  og noen føres i falsk lei!

 • 51:10

  Død over alle løgnmakere,

 • 51:11

  som i sin forvirring tar seg blindt til rette,

 • 51:12

  og spør: «Når inntreffer dommens dag?»

 • 51:13

  Jo, den dag de prøves over Ilden:

 • 51:14

  «Smak deres prøvelse! Dette er det dere ville ha påskyndet!»

 • 51:15

  De gudfryktige skal være i paradisets haver blant kilder,

 • 51:16

  og mottar det Herren gir dem, de handlet vel før dette,

 • 51:17

  brukte lite av natten til søvn,

 • 51:18

  og bad ved morgengry om tilgivelse,

 • 51:19

  og tiggere og utstøtte hadde del i det de eide.

 • 51:20

  På jorden er jærtegn for dem som har troens visshet,

 • 51:21

  og i dere selv! Kan dere ikke se?

 • 51:22

  I himmelen beror deres underhold, og det dere er lovet.

 • 51:23

  Ved himmelens og jordens Herre, det er så sant som at dere kan tale!

 • 51:24

  Har historien om Abrahams ærverdige gjester nådd deg?

 • 51:25

  Da de kom inn til ham, hilste de: «Fred,» og han svarte «Fred! Fremmede folk?»

 • 51:26

  Så gikk han bort til sine husfolk, og kom med en gjøkalv,

 • 51:27

  satte den for dem, og sa: «Vil dere ikke spise?»

 • 51:28

  Da ble han grepet av frykt for dem, men de sa: «Frykt ikke.» Og de bebudet ham en oppvakt gutt.

 • 51:29

  Så trådte hans hustru frem i stort opprør, slo seg i ansiktet, og sa: «En gammel, ufruktbar kone?»

 • 51:30

  De sa: «Så sier Herren! Han er den Vise, den Allvitende.»

 • 51:31

  Abraham sa: «Hva er så deres ærende, dere utsendinger?»

 • 51:32

  De svarte: «Vi er sendt til et syndig folk,

 • 51:33

  for å sende over dem steiner av leire,

 • 51:34

  merket av Herren for de lettsindige.

 • 51:35

  Vi har ført ut de troende som var der,

 • 51:36

  men vi fant bare ett hus der med Gud hengivne.»

 • 51:37

  Og vi etterlot et tegn deri for dem som frykter en smertelig straff.

 • 51:38

  Likeledes i Moses, da Vi sendte ham til Farao, med klar autorisasjon.

 • 51:39

  Men han vendte seg bort, sikker på sin makt, og sa: «En trollmann, eller en besatt!»

 • 51:40

  Så tok Vi ham fatt, ham og hans hær, og kastet dem i havet, for han var klanderverdig.

 • 51:41

  Likeledes i Ad, da Vi sendte over dem den fortærende vind,

 • 51:42

  som intet etterlot av det den møtte, men gjorde det til støv.

 • 51:43

  Likeledes i Thamod, da det ble sagt til dem: «Nyt livet inntil videre!»

 • 51:44

  Men de satte seg ut over Herrens bud, og så tok tordenskrallet dem, med åpne øyne,

 • 51:45

  og de kunne ikke stå imot eller finne hjelp.

 • 51:46

  Og Noas folk tidligere. De var folk som levde i synd.

 • 51:47

  Vi bygget himmelen med kraft, og Vi gjør det stort!

 • 51:48

  Og jorden, den har Vi bredt ut. Hvilken utmerket tilrettelegger!

 • 51:49

  Alt har Vi skapt parvis, så dere må komme til ettertanke.

 • 51:50

  Så fly hen til Gud! Jeg er en klar advarer til dere fra Ham!

 • 51:51

  Sett ingen annen gud ved Guds side! Jeg er en klar advarer til dere fra Ham.

 • 51:52

  Så har heller intet sendebud kommet til folk som levde før dem, uten at de sa: «Trollmann, eller besatt!»

 • 51:53

  Har de latt det gå i arv til hverandre? De er oppsetsige mennesker.

 • 51:54

  Så vend deg bort fra dem, og du vil ikke bli bebreidet,

 • 51:55

  Og forman, for påminnelsen gagner de troende.

 • 51:56

  Jeg har skapt dsjinner og mennesker kun for at de skal tjene Meg.

 • 51:57

  Jeg ønsker ikke underhold fra dem. Jeg ønsker ikke at de skal bespise Meg.

 • 51:58

  Gud er Forsørgeren som har makt og er fast.

 • 51:59

  De urettferdige får samme lodd som deres likesinnede fikk. De trenger ikke skynde på Meg.

 • 51:60

  Så ve over de vantro, for deres dag som de er stilt i utsikt!

Paylaş
Tweet'le