52 TUR

 • 52:1

  Ved berget,

 • 52:2

  og den skrevne skrift

 • 52:3

  på utbredt pergament,

 • 52:4

  ved det besøkte tempel,

 • 52:5

  ved det høyt hvelvede tak,

 • 52:6

  og det brusende hav,

 • 52:7

  Herrens straff vil visselig inntreffe!

 • 52:8

  Ingen kan avverge den!

 • 52:9

  Den dag, når himmelen snurrer rundt,

 • 52:10

  og fjellene beveger seg,

 • 52:11

  ve denne dag over dem som kaller sannhet for løgn,

 • 52:12

  og driver med tomt snakk og lek,

 • 52:13

  den dag, når de støtes i helvetes ild!

 • 52:14

  «Dette er Ilden, som dere fornektet!

 • 52:15

  Er dette trolldom, eller kan dere ikke se?

 • 52:16

  Møt den, og bær med tålmod eller ikke, det er det samme for dere. Dere belønnes bare for det dere har gjort.»

 • 52:17

  De gudfryktige skal være i paradisets haver og lykksalighet,

 • 52:18

  idet de gleder seg over det Herren har gitt dem. Herren har bevart dem for helvetes straff.

 • 52:19

  «Spis og drikk og måtte det bekomme dere vel, for det dere har gjort.»

 • 52:20

  De ligger tilbakelenet på leier, rekkevis, og Vi forener dem parvis med mørkøyde kvinner.

 • 52:21

  De som tror, og hvis etterkommere fulgte dem i troen, dem vil Vi føre sammen med deres etterkommere, og Vi forminsker ikke deres innsats det ringeste. Hver mann står for det han har fortjent!

 • 52:22

  Og Vi forsørger dem rikelig med frukt og kjøtt slik de ønsker,

 • 52:23

  mens der går et beger rundt, som ikke innebærer tomt prat eller synd.

 • 52:24

  Og det er unge gutter som går rundt blant dem og betjener dem, skjønne som skjulte perler.

 • 52:25

  Og de henvender seg til hverandre og samtaler, og sier:

 • 52:26

  «Tidligere var vi blant våre, og gikk i frykt,

 • 52:27

  men Gud var god mot oss, og bevarte oss fra den hete vindens straff.

 • 52:28

  Vi påkalte Ham tidligere. Han er den Rettsindige, den Nåderike.»

 • 52:29

  Så forman! Ved Herrens nåde er du verken en spåmann eller besatt.

 • 52:30

  Eller sier de: «En skald! Vi vil avvente skjebnens trekk for ham.»

 • 52:31

  Si: «Bare vent! Jeg venter sammen med dere.»

 • 52:32

  Kan det være deres drømmer som inngir dem slikt? Eller er de oppsetsige mennesker?

 • 52:33

  Eller de sier: «Det er bare noe han sier frem.»

 • 52:34

  Nei, de tror ikke! La dem bringe en tilsvarende forkynnelse, om de snakker sant.

 • 52:35

  Er de skapt av intet? Eller er de skaperne?

 • 52:36

  Har de skapt himlene og jorden? Nei, de er ikke overbeviste.

 • 52:37

  Eller har de hånd om Herrens skatter? Er det de som bestemmer?

 • 52:38

  Eller har de en stige, hvorfra de kan lytte ved himmelens port? Så la den som lytter komme med et klart bevis!

 • 52:39

  Eller er det slik at Han har døtre, og dere sønner?

 • 52:40

  Har du bedt dem om lønn, så de er trykket av gjeld?

 • 52:41

  Eller har de adgang til det skjulte, så de skriver ned?

 • 52:42

  Søker de en list? De vantro, de blir overlistet!

 • 52:43

  Har de en annen gud enn Gud? Ære være Ham! Han er fjernt fra det de setter ved Hans side!

 • 52:44

  Om de så stykker av himmelen falle ned, ville de si: «Det er haugskyer!»

 • 52:45

  Så la dem være, til de møter deres dag når de blir som slått av lynet,

 • 52:46

  den dag når deres list ikke hjelper dem, og de ikke finner hjelp.

 • 52:47

  De urettferdige har i vente en straff utover dette, men de fleste av dem vet ingenting.

 • 52:48

  Avvent tålmodig Herrens avgjørelse, for du er for Våre øyne, og lovpris Herren når du står opp

 • 52:49

  og ved nattetid, og når stjernene trekker seg tilbake.

Paylaş
Tweet'le