55 RAHMAN

 • 55:1

  Den Barmhjertige

 • 55:2

  har belært om Koranen.

 • 55:3

  Han har skapt mennesket,

 • 55:4

  og lært ham den klare beskjed.

 • 55:5

  Sol og måne i fastsatte baner,

 • 55:6

  busker og trær faller Ham til fote.

 • 55:7

  Himmelen har Han hevet opp. Han har satt Vekten (likevekten),

 • 55:8

  så kluss ikke dere med vekten,

 • 55:9

  men gi rett vekt, og snyt ikke på vekten!

 • 55:10

  Jorden har han lagt på plass for alle skapninger.

 • 55:11

  På den finnes frukt, palmer med fruktkolber,

 • 55:12

  korn på strå, og aromatiske vekster.

 • 55:13

  Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

 • 55:14

  Han skapte mennesket av leire, som pottemakeren,

 • 55:15

  og Han har skapt dsjinnene av klar ild.

 • 55:16

  Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

 • 55:17

  Han er østens Herre og vestens Herre.

 • 55:18

  Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

 • 55:19

  Han har bredt ut de to hav som møtes,

 • 55:20

  mellom dem er en skranke som de ikke kan forsere.

 • 55:21

  Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

 • 55:22

  Fra dem begge kommer perler og koraller.

 • 55:23

  Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

 • 55:24

  Ham tilhører skipene, hevet over havet lik landemerker.

 • 55:25

  Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

 • 55:26

  Alt på jorden forgår,

 • 55:27

  men Herrens åsyn består, med makt og ære.

 • 55:28

  Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

 • 55:29

  Alt som er i himlene og på jord henvender seg til Ham. Hver dag har Han noe fore.

 • 55:30

  Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

 • 55:31

  Vi skal ta Oss av dere, dere to grupper av vekt (dsjinner og folk)!

 • 55:32

  Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

 • 55:33

  Dere skarer av dsjinner og folk, om dere er i stand til å trenge gjennom himlenes og jordens regioner, så gjør det! Dere trenger ikke gjennom uten autorisasjon.

 • 55:34

  Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

 • 55:35

  Det vil bli sendt mot dere stråler av flammer og smeltet kobber, og dere kan ikke finne hjelp.

 • 55:36

  Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

 • 55:37

  Når himmelen sprekker opp og farges rød.

 • 55:38

  Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

 • 55:39

  På denne dag spørres verken menneske eller dsjinn om sin synd.

 • 55:40

  Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

 • 55:41

  Synderne gjenkjennes på sine merker, og de tas i luggen og bena.

 • 55:42

  Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

 • 55:43

  Dette er helvete, som synderne fornektet,

 • 55:44

  og skal gå runden mellom det og kokende vann.

 • 55:45

  Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

 • 55:46

  Men for dem som frykter Herrens maktstilling, for dem skal det være to paradisets haver.

 • 55:47

  Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

 • 55:48

  Med skyggegivende grener.

 • 55:49

  Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

 • 55:50

  Det finnes to rinnende kilder.

 • 55:51

  Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

 • 55:52

  Det finnes to slag av alle frukter.

 • 55:53

  Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

 • 55:54

  Der skal de ligge tilbakelenet på leier trukket med brokade, med havenes frukt hengende nær ved hånden.

 • 55:55

  Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

 • 55:56

  Det er jomfruer med blyge blikk, som verken menneske eller dsjinn har rørt før dem.

 • 55:57

  Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

 • 55:58

  Vakre som rubiner og koraller.

 • 55:59

  Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

 • 55:60

  Skulle vel lønnen for det gode være annet enn godt?

 • 55:61

  Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

 • 55:62

  Utenom disse finnes to haver,

 • 55:63

  Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

 • 55:64

  – dypgrønne,

 • 55:65

  Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

 • 55:66

  – med to rinnende kilder,

 • 55:67

  Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

 • 55:68

  – og frukt, dadler og granatepler.

 • 55:69

  Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

 • 55:70

  Det finnes gode, vakre kvinner,

 • 55:71

  Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

 • 55:72

  – mørkøyde, holdt i telter,

 • 55:73

  Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

 • 55:74

  – som verken menneske eller dsjinn har rørt før dem.

 • 55:75

  Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

 • 55:76

  Der skal de ligge tilbakelenet på grønne puter og skjønne matter.

 • 55:77

  Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

 • 55:78

  Fylt av velsignelse er Herrens navn, Han som har makt og ære.

Paylaş
Tweet'le