56 VAKIA

 • 56:1

  Når begivenheten inntreffer,

 • 56:2

  kan det ikke benektes at den inntreffer.

 • 56:3

  Den fornedrer og opphøyer.

 • 56:4

  Når jorden rystes i en veldig skaking,

 • 56:5

  når fjellene smuldres til smuler,

 • 56:6

  og blir som oppvirvlet støv,

 • 56:7

  da blir dere av tre slag:

 • 56:8

  De til høyre, hva med dem til høyre?

 • 56:9

  De til venstre, hva med dem til venstre?

 • 56:10

  Og de som ligger først i løpet? De som ligger først i løpet

 • 56:11

  – disse er det som kommer i Herrens nærhet,

 • 56:12

  i lykksalighetens haver.

 • 56:13

  En stor flokk fra tidligere tider,

 • 56:14

  men få fra de senere.

 • 56:15

  På pyntede benker hviler de

 • 56:16

  overfor hverandre,

 • 56:17

  mens evig unge gutter går rundt blant dem

 • 56:18

  med skåler og krus og beger med den klareste drikk,

 • 56:19

  som man ikke får vondt i hodet eller mister vettet av,

 • 56:20

  med slike frukter som de velger seg ut,

 • 56:21

  og kjøtt og fugl som de ønsker seg.

 • 56:22

  Og storøyde kvinner er der,

 • 56:23

  lik vel forvarte perler.

 • 56:24

  Som belønning for deres innsats.

 • 56:25

  Der skal de ikke høre tomt snakk, og ingen bebreidelser,

 • 56:26

  bare ordene: «Fred, fred!»

 • 56:27

  Og de til høyre, hva med dem til høyre?

 • 56:28

  Blant tornefrie lotustrær

 • 56:29

  og tette akasier,

 • 56:30

  utstrakt skygge

 • 56:31

  og sprudlende vann,

 • 56:32

  frukt i overflod,

 • 56:33

  alltid for hånden og fri til å ta av,

 • 56:34

  på opphøyde leier.

 • 56:35

  Fullkomne har Vi skapt dem, paradisets kvinner,

 • 56:36

  som plettfrie jomfruer,

 • 56:37

  ømme og kjærlige, jevngamle

 • 56:38

  med dem til høyre,

 • 56:39

  – en stor flokk fra tidligere tider,

 • 56:40

  og en stor flokk fra de senere.

 • 56:41

  Og de til venstre, hva med dem til venstre?

 • 56:42

  I het, kvelende vind og skåldende vann,

 • 56:43

  i skygge av kullsvart røyk,

 • 56:44

  som ikke svaler, og ikke er til behag.

 • 56:45

  Tidligere levde de et liv i vellevnet,

 • 56:46

  og turet frem i stor synd,

 • 56:47

  og pleide å si: «Når vi er døde og blitt til støv og tørre ben, skal vi da oppstå?

 • 56:48

  Og henfarne fedre også?»

 • 56:49

  Si: «Både de første og de siste,

 • 56:50

  alle vil bli samlet, til fastsatt tid en bestemt dag.»

 • 56:51

  Da vil dere som farer vill og holder sannhet for løgn,

 • 56:52

  få spise av Zaqqum-treet.

 • 56:53

  Fylle magen av det,

 • 56:54

  og drikke kokende vann ved siden av.

 • 56:55

  Og dere vil drikke som uttørstede kameler.

 • 56:56

  Dette er deres velkomsthilsen på dommens dag!

 • 56:57

  Det er Vi som har skapt dere! Hvorfor anser dere ikke dette for sant?

 • 56:58

  Hva med sæddråpene som dere avgir!

 • 56:59

  Har dere skapt dem? Eller er Vi skaperen?

 • 56:60

  Vi har fastsatt døden for dere, ingen kan foregripe Oss,

 • 56:61

  for å skifte dere ut med deres like og la dere oppstå i en skikkelse dere ikke kjenner.

 • 56:62

  Dere er kjent med den første oppståen (fødsel). Hvorfor tenker dere ikke etter?

 • 56:63

  Har dere tenkt over jorden dere dyrker?

 • 56:64

  Er det dere som står bak utsæden, eller er det Vi som sår?

 • 56:65

  Om Vi ville, kunne Vi gjøre den til en unyttig vekst, og dere ville utbryte:

 • 56:66

  «Vi er ruinert!»

 • 56:67

  «Vi er plyndret!»

 • 56:68

  Har dere tenkt over vannet som dere drikker?

 • 56:69

  Er det dere som sender det ned fra skyene? Eller er det Vi som sender det?

 • 56:70

  Om Vi ville, kunne Vi gjøre det udrikkelig! Hvorfor er dere da ikke takknemlige?

 • 56:71

  Har dere tenkt over ilden, som dere tenner?

 • 56:72

  Har dere frembrakt dens brensel? Eller Vi?

 • 56:73

  Det er Vi som har gjort dette, som en påminnelse, og til nytte for dem som er i ørkenen.

 • 56:74

  Så pris din Herre den Veldiges navn.

 • 56:75

  Nei, jeg sverger ved stjernenes nedgang,

 • 56:76

  og dette er en stor ed, om dere bare hadde visst.

 • 56:77

  Dette er en kostelig Koran

 • 56:78

  som finnes i en vel forvart Bok!

 • 56:79

  Bare de rene får røre den!

 • 56:80

  En åpenbaring fra all verdens Herre!

 • 56:81

  Skulle dere da forsmå denne forkynnelse?

 • 56:82

  Og gjøre det til en livssak å erklære den for løgn?

 • 56:83

  Når den døende har sjelen oppe i halsen,

 • 56:84

  mens dere står og ser på,

 • 56:85

  men Vi er ham nærmere enn dere, uten at dere ser det,

 • 56:86

  så, hvis dere ikke var Oss underlagt,

 • 56:87

  hvorfor bringer dere da ikke hans sjel tilbake, om dere snakker sant?

 • 56:88

  Hvis han er av dem som får komme i Herrens nærhet,

 • 56:89

  en aromatisk luftning, hvile, og lykksalighetens have.

 • 56:90

  Er han av dem til høyre,

 • 56:91

  – «Fred være med deg, som er av høyre hånds flokk!»

 • 56:92

  Men er han av dem som holdt sannhet for løgn, og fór vill,

 • 56:93

  – en velkomsthilsen av kokende vann,

 • 56:94

  og helvetes brann.

 • 56:95

  Dette er den visse sannhet!

 • 56:96

  Så pris din Herre den Veldiges navn!

Paylaş
Tweet'le