64 TEĞABÜN

 • 64:1

  Alt som er i himlene og på jorden, priser Gud! Hans er herredømmet og prisen. Han evner alt!

 • 64:2

  Han er det som skapte dere, og noen er vantro, andre troende. Gud er observant for det dere gjør.

 • 64:3

  Han skapte himlene og jorden på alvor, og Han formet dere, og formet dere vel. Til Ham går ferden.

 • 64:4

  Han vet hva som finnes i himlene og på jord! Han vet hva dere skjuler og hva dere bærer åpent frem. Gud kjenner til det som bor i hjertene.

 • 64:5

  Du har vel hørt om dem som var vantro i forgangne tider, og fikk smake følgene av sin adferd og har en smertelig straff i vente?

 • 64:6

  Dette fordi deres sendebud kom til dem med klar beskjed, og så sa de: «Skal alminnelige mennesker lede oss?» Og de fornektet og vendte seg bort. Men Gud er uavhengig. Gud er selvtilstrekkelig, all pris verdig!

 • 64:7

  De som er vantro, påstår at de aldri skal gjenoppvekkes. Si: «Jo, så sannelig, ved Herren! Dere skal gjenoppvekkes! Og så vil dere bli fortalt hva dere bedrev. Dette er lett for Gud.»

 • 64:8

  Så tro på Gud og Hans sendebud, og lyset som vi har nedsendt! Gud er vel underrettet om hva dere gjør.

 • 64:9

  Den dag Han samler dere til samlingens dag! Dette er desillusjoneringens dag. Den som tror på Gud og lever rettskaffent, hans misgjerninger vil Han stryke ut, og føre ham inn i paradisets haver, hvor bekker sildrer, for der å være og bli for alltid. Dette er den store seier!

 • 64:10

  Men de som er vantro og fornekter Vårt ord, disse er Ildens folk, og der skal de være og bli. En sørgelig skjebne!

 • 64:11

  Ingen hjemsøkelse rammer uten Guds tillatelse. Om noen tror på Gud, så leder Han hans hjerte. Gud kjenner til alle ting.

 • 64:12

  Så adlyd Gud og adlyd Sendebudet. Men om dere vender dere bort, så påligger det Vårt sendebud kun å gi et klart budskap.

 • 64:13

  Gud! Det er ingen gud unntatt Ham! På Gud skal de troende forlate seg!

 • 64:14

  Dere som tror, blant deres hustruer og barn finnes fiender for dere. Så pass på overfor dem. Men om dere unnskylder, viser overbærenhet, og tilgir, så er Gud tilgivende, nåderik.

 • 64:15

  Deres rikdom og deres barn er bare en prøvelse. Men hos Gud finnes stor lønn.

 • 64:16

  Vis gudsfrykt så langt dere kan, og hør og adlyd, og gi gode gaver til deres egen fordel! De som bevares mot sin egen gjerrighet, disse vil det gå godt!

 • 64:17

  Om dere gir Gud et godt lån, vil Han gi dere mangedobbelt igjen og tilgivelse. Gud er full av anerkjennelse, mild,

 • 64:18

  kjenner av det skjulte og det åpenbare, den Mektige, den Vise.

Paylaş
Tweet'le