68 KALEM

 • 68:1

  Ved pennen, og det man skriver!

 • 68:2

  Du er ikke besatt, takket være Guds nåde.

 • 68:3

  Du har velfortjent lønn i vente.

 • 68:4

  Du har en høy karakter.

 • 68:5

  Du vil se, og de vil se,

 • 68:6

  hvem av dere som er hjemsøkt av fristelse.

 • 68:7

  Herren kjenner best hvem som forviller seg bort fra Hans vei, og Han kjenner best hvem som er på rett vei.

 • 68:8

  Hør ikke etter dem som fornekter!

 • 68:9

  De ønsker at du viser kompromissvilje, så vil de gjøre det samme.

 • 68:10

  Hør ikke etter hver foraktelig storsverger,

 • 68:11

  som baktaler folk og går rundt med rykter,

 • 68:12

  som hindrer det som godt er, som begår overtredelser i synd,

 • 68:13

  rå og påtrengende,

 • 68:14

  fordi han har rikdom og sønner.

 • 68:15

  Når Vårt ord fremleses for ham, sier han: «Fabler fra gamle dager.»

 • 68:16

  Vi skal merke ham på snuten!

 • 68:17

  Vi har satt dem på prøve, som Vi satte haveeierne på prøve, da de bedyret at de visselig skulle høste den om morgenen,

 • 68:18

  uten å gjøre unntagelsen («om Gud vil»).

 • 68:19

  Men en hjemsøkelse fra Herren hjemsøkte den mens de sov,

 • 68:20

  og om morgenen var den som en stubbmark.

 • 68:21

  Om morgenen ropte de til hverandre:

 • 68:22

  «Kom dere tidlig av gårde til deres marker, om dere skal høste.»

 • 68:23

  Så drog de av gårde, idet de hvisket til hverandre.

 • 68:24

  «Ingen fattig stakkar skal i dag komme inn til oss.»

 • 68:25

  De gikk tidlig, bestemte og effektive.

 • 68:26

  Men da de fikk se den, sa de: «Vi må ha gått feil,

 • 68:27

  – nei, vi er blitt plyndret!»

 • 68:28

  Den mest rimelige blant dem sa: «Sa jeg ikke til dere: ’Hvorfor gir dere ikke lovprisning?’»

 • 68:29

  Da sa de: «Ære være Herren! Vi handlet visselig ondt.»

 • 68:30

  Og de vendte seg mot hverandre med gjensidige bebreidelser.

 • 68:31

  De sa: «Ve over oss! Vi var oppsetsige.

 • 68:32

  Kanskje Herren vil gi oss en have som er bedre i bytte for den. Til Herren setter vi vårt håp.»

 • 68:33

  Slik er straffen. Men straffen i det hinsidige er større, om de bare visste.

 • 68:34

  De gudfryktige har i vente hos Herren lykksalighetens haver.

 • 68:35

  Skulle Vi vel gjøre de Gud-hengivne lik synderne?

 • 68:36

  Hva er det i veien med dere? Hvordan er det dere vurderer?

 • 68:37

  Eller har dere en Bok som dere studerer?

 • 68:38

  I den ville dere nok finne det dere ønsker!

 • 68:39

  Eller har dere en edsforpliktelse fra Oss, som gjelder til oppstandelsens dag, så dere får det slik som dere vurderer?

 • 68:40

  Spør dem hvem som innestår for dette!

 • 68:41

  Har de kanskje andre guder? Så la dem bringe sine guder, om de snakker sant.

 • 68:42

  Den dag man binder opp om seg i påvente av at noe skal skje, og de beordres til å falle ned, så kan de ikke.

 • 68:43

  Der de står med nedslagne blikk mens fornedrelsen ligger over dem, for de ble kalt på til å falle ned mens de var friske og sunne.

 • 68:44

  Overlat til Meg dem som fornekter dette budskap! Vi skal la dem gå videre, litt etter litt, uten at de er klar over det.

 • 68:45

  Jeg gir dem frist. Sannelig, Min plan står fast.

 • 68:46

  Forlanger du vel betaling av dem, så de nedtynges av gjeld?

 • 68:47

  Eller har de hånd om det skjulte, så de noterer?

 • 68:48

  Vent i tålmod på Herrens avgjørelse, og vær ikke som mannen i fisken (Jonas), som ropte i desperasjon.

 • 68:49

  Hvis ikke Herrens godhet hadde nådd ham, ville han vært kastet opp på en øde strand, og vært en bebreidet.

 • 68:50

  Men Herren utvalgte ham og gav ham plass blant de rettferdige.

 • 68:51

  Sannelig, de vantro er nær ved å få deg til å miste fotfestet med sine blikk når de hører formaningen, og sier: «Han er sannelig besatt!»

 • 68:52

  Men dette er intet annet enn en formaning for all verden!

Paylaş
Tweet'le